NIEUWE BOUWCODE IN ANTWERPEN: PHILIP DEWINTER TEVREDEN, JURGEN VERSTREPEN NIET.

Zonnebloemen-TurnhoutsebaanDe Antwerpse schepen voor Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (Open VLD) heeft een voorstel voor een nieuwe bouwcode klaar. Elke nieuwbouw met een plat dak moet uitgerust worden met een groen dak, dat beter isoleert en regenwater en fijn stof absorbeert. Dat volstaat natuurlijk niet om de gevolgen naar fijn stof van de geplande Lange Wapperbrug op te vangen, maar dat is nog een andere discussie. Nieuwe gevels mogen niet meer in alle mogelijke kleuren en materialen. Bel-etagewoningen (= huizen met beneden enkel een garage) mogen alleen nog bij een minimale gevelbreedte van acht meter. De nieuwe bouwcode vergeet de rolstoelgebruikers niet. Etcetera.

De voorstellen geraakten woensdag bekend in Gazet van Antwerpen. Gisteren vroeg de krant om een reactie bij de Antwerpse gemeenteraadsleden. “Ben ik de enige criticus? Tja, ik vind dit de regelneverij ten top”, reageert Jurgen Verstrepen (LDD). Hij is blij met de groene daken en de grotere toegankelijkheid voor andersvaliden, “maar dat van de bel-etages vind ik waanzin als je ziet welke parkeerproblemen we nu al hebben. En wat de schotels betreft: als het alleen is om de Turken en Marokkanen te pesten, zegt dat dan gewoon.” Zelf laat hij het achterste van zijn tong niet zien in de krant. Want wat wil Verstrepen nu?. Geen schotelantennes meer als maatregel tegen de allochtonen of  een wildgroei van schotelantennes? Uit zijn blog blijkt dat hij beide wil. “Omdat men in verloederde wijken overal schotels ziet hangen, bij (…) Marokkanen, Turken en wat illegalen, wil men dit aanpakken. Een minderheidsprobleem g(h)eeft als resultaat een maatregel voor iedereen. (…) Ik mag er al één afvijzen van mijn gevel of wat? TV Vlaanderen zal blij zijn. Vraag gewoon een verbodsregel aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en het OCMW. Die verhuren toch bijna altijd aan allochtonen.” Voor Verstrepen moet voor iedereen alles kunnen, maar niet voor de allochtone stumpers in de sociale huisvesting.

De bel-etagemaatregel wordt op Jurgen Verstrepen na door iedereen verdedigd. Bij de CD&V bijvoorbeeld zegt men: “Want nu heeft iedereen een garage vol rommel, terwijl de auto op straat staat.” En zelfs Philip Dewinter kan er achter staan. “Streng, maar we nemen de bluts met de buil.” Dewinter is immers “aangenaam verrast” door het voorstel van nieuwe bouwcode en “wil dit plan steunen”. “Ik vind er zelfs mijn eigen voorstellen over schotelantennes in terug”, jubelt Dewinter. Maar dat laatste is zoals wel meer bij het VB bij de haren getrokken. Het VB heeft de jongste jaren vier voorstellen gedaan over schotelantennes. Vooreerst wil het dat de Vlaamse voorschriften die schotelantennes naar platte daken en de achterkant van gebouwen verbannen, nageleefd wordt. De nieuwe Antwerpse bouwcode wil niet anders. Het VB wil ten tweede dat “men altijd een vergunning (dient) aan te vragen indien men een schotelantenne wil plaatsen.” Dat staat niet in de nieuwe bouwcode: die beperkt het aantal schotelantennes maar staat ze principieel toe. Ten derde wil het VB “Arabische en islamitische zenders van schotelantennes weren.” Technisch natuurlijk een moeilijke zaak, maar we doen niet anders dan letterlijk citeren uit een recente persmededeling van de VB-fractie in het Vlaams parlement.

Het vierde VB-voorstel over schotelantennes is iets ouder, maar toch nog maar van bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Het VB wil een taks op de schotelantennes invoeren. De taks zou 100 euro per jaar bedragen en wil “de aankoop van schotelantennes ontmoedigen en de allochtonen aanzetten om op onze eigen zenders af te stemmen via de kabel.” Het VB anders altijd tegen belastingverhogingen wil wel een belastingverhoging als die vooral zoniet uitsluitend allochtonen treft. Zo kennen we het VB wel. Slotsom: met de nieuwe bouwcode wordt één van de vier VB-voorstellen over schotelantennes overgenomen, en in feite is die niet meer dan het overnemen van de bestaande Vlaamse regels. Voor Dewinter is het geen bezwaar om te zeggen dat hij in de nieuwe bouwcode zelfs zijn eigen voorstellen over schotelantennes terugvindt. Als het VB niet in een bestuursmeerderheid geraakt, moet het toch de indruk wekken dat haar voorstellen evengoed vanuit de oppositie gerealiseerd worden. Foto: Niet iedereen hangt een schotelantenne aan zijn balkon. Aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout (“Een Marokkanenbuurt “, zouden Dewinter en Verstrepen zeggen.) heeft één van de appartementbewoners op zijn balkon een woud van zonnebloemen laten groeien.