HET VB-BORGERHOUT SLAAT WEER TIL

De-Borger3Montgomeryplein1De VB-folder over de hoofddoekenaffaire en de ‘islamisering’ van Antwerpen, met Anke Van dermeersch in een boerka gehuld, is blijkbaar nog niet in de Antwerpse brievenbussen beland (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080327), VB-militanten hebben de voorbije dagen in Borgerhout wél de tweede editie van het VB-blaadje De Borger gepost (foto 1). Een mens vraagt zich af waarom die twee folders niet samen gebust werden door VB-militanten, maar we gaan ons natuurlijk niet moeien met de interne partijorganisatie van het VB.

De helft van de verhalen in De Borger zijn niet Borgerhout-gebonden, maar dat mag de pret niet drukken. Het grappigst is het ‘Woord van de voorzitter’. Eigenlijk is het een voorzitster, maar ‘voorzitter’ klinkt stoerder. Nog maar aan haar tweede nummer toe is het editoriaal van De Borger al meteen gewijd aan het AFF. Zonder het bij naam te noemen, maar een moeder herkent vlug haar kinderen. Janice Laureyssens: “Onze eerste editie van ‘Den (sic) Borger’, die u net voor nieuwjaar in uw bus vond, kreeg tot ons groot genoegen zeer goede kritiek. Natuurlijk werd aan extreem linkse zijde dit initiatief minder goed ontvangen. De aanvallen gingen niet zozeer over de inhoud van ons blad, ze hadden hun pijlen vooral gericht op mij. Links speelt zoals gewoonlijk niet op de bal, maar op de man. In dit geval – de vrouw.” “Bij al dat schelden” moest Janice Laureyssens “onwillekeurig denken aan wat Clem De Ridder, voormalig voorzitter van het Davidsfonds ooit zei tijdens een toespraak uit de jaren ‘60”, en dan volgt een lang uittreksel waarmee De Borger al voor 1/10de gevuld is. Een verhaal over Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach, de socialist Piet Vermeylen en Volksunie-man Maurits van Haegendoren die voor hun streven naar de Vlaamse onafhankelijkheid toch niet verweten werden “rechtse extremist, ultranationalist of iets van die slag” te zijn, maar wie vandaag hetzelfde zegt, dat brandmerk wel krijgt.

Laureyssens is daarmee ver weg van de kritiek die in een lezersbrief op deze blog geuit is. Waar ging het over? Laureyssens presteerde het in een niet ondertekende maar door haar geschreven artikel de schuld van overlast door sommige allochtone handelaars in Borgerhout intra muros (binnen de ring rond Antwerpen) te leggen bij de “witter en rijker” bevolking in Borgerhout extra muros, want daar “stemmen (ze) links en zweren (ze) bij hun plakkaatje ‘Zonder haatstraat’.” Door hun stemgedrag zorgen die van Borgerhout extra muros ervoor dat Borgerhout intra muros een ‘no go area’ wordt, met een parallelle gemeenschap in plaats van bruggen te bouwen naar die gemeenschap. In de geciteerde lezersbrief werd kwalijk genomen dat het nogal dwaas is te spreken van het stemgedrag van Borgerhout extra muros vermits dat niet bekend is, enkel het stemgedrag van heel Borgerhout is bekend. Overigens de grootste achteruitgang van het VB in heel Vlaanderen bij de gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen in 2006. Ten tweede wonen en woonden alle kopstukken van het VB-Borgerhout (Bart Debie, Janice Laureyssens nu, Wim Verreycken vroeger) in Borgerhout extra muros (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071227). Het ging dus geenszins om een aanval louter op Janice Laureyssens. Ocharme als ze dat denkt. Wél over de perverse redenering dat de mensen van Borgerhout extra muros de schuld in de schoenen geschoven wordt van wat er in Borgerhout intra muros gebeurt, en het al te gek is dat de VB-kopstukken van het VB-Borgerhout zélf (in meervoud, en in de lezersbrief werden er drie geciteerd) in Borgerhout extra muros wonen. Dat we nadien nog wél twee keer zijn doorgegaan over Janice Laureyssens heeft ze enkel en alleen aan haar eigen te danken. In reactie op de lezersbrief op deze blog maakte Laureyssens bekend dat ze geen kandidaat meer zal zijn bij de volgende gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen. Nieuwsje dat Janice Laureyssens de lezers van het tweede nummer van De Borger onthoudt, maar wij te plezant vonden om het niet te vermelden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071231).

Uit De Borger onthouden we ook nog dat Bruno Valkeniers op 6 april naar het VB-Borgerhout komt voor een smoutebollennamiddag. “Smoutebollen + één tas thee of koffie zijn gratis”, wij hebben ons dan ook onmiddellijk ingeschreven. En verder gaat men nog even voort over het “anti-Vlaams racisme” met het aankondigingsbord bij de opening van het vernieuwde Montgomerypleintje (foto 2) waarop één woord Engels stond, en het VB enkel allochtonen op de foto zag staan (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080322). Spijts het antwoord van districtsschepen Wouter Van Besien blijft het VB-Borgerhout er maar over melken. Van Besien heeft in de districtsraad VB-districtsraadslid Walter Wegge immers geantwoord dat er niet alleen allochtonen op de foto stonden. Wouter Van Besien: “U zegt dat het bord ‘uitdagend’ is en ‘tot kwaad bloed en ontgoocheling leidt’ omdat er vijf  allochtone medemensen op te zien zijn. Ik leg even uit wat er werkelijk te zien is: het zijn vier leerlingen van de technische school die op het plein gevestigd is, en die de banken en de tafels van het plein gemaakt hebben, en hun leraar die trouwens – als het dan toch over allochtoon/autochtoon moet gaan – een autochtoon is. Maar goed, ik neem aan dat als je enkel daar nog op let, je op den duur overal Marokkanen in ziet.” Van Besien wees er in zijn antwoord ook nog op dat de slogan op het bord “Montgomery is ready”, “Montgomery is klaar” wil zeggen. Wouter Van Besien: “Vorig jaar, bij de opening van (het pleintje) Luysbekelaar gebruikten wij “LuysbekeKlaar”. Ook geen Nederlands woord, maar een creatieve uitroep die refereert naar de naam van het pleintje. Ik kan er ook niet aan doen dat het plein de naam draagt van een Engelse maarschalk die een rol heeft gespe
eld in het stoppen van de Duitse troepen onder Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Misschien had u liever gehad dat het plein Jan Breydelplein had geheten. Dan hadden we als creatieve uitroep iets als ‘Goedendag plein’ kunnen verzinnen. Dat had ongetwijfeld allemaal minder op uw zenuwen gewerkt.” Het gewraakte aankondigingsbord werd beklad met de slogan ‘Antwerpen is Vlaams’. In De Borger wordt er niet over gerept. In het eerste nummer van De Borger bekloeg het VB-Borgerhout zich nochtans over soortgelijke tags, maar dan tegen de politie. Het VB-Borgerhout zegt niets te maken hebben met de ‘Antwerpen is Vlaams’-tag op het Montgomeryplein, maar een veroordeling van dit vandalisme kan er deze keer niet af in De Borger.