VOOR EEN TATTOOTJE FIJN, MOET JE BIJ HET VB ZIJN


Yggdrasil-Tattoo1
BHC18In kringen van antifascisten was het al langer bekend, maar gisteren pakte
De Morgen er breed mee uit: wie zich nazi-symboliek wil laten tatoeëren kan daarvoor terecht bij Yggdrasil Tattoo van Silvy Van Beers, VB-gemeenteraadslid in Arendonk. Dorpje in de Kempen dat ook de thuisbasis is van de radicale Vlaamse Combat 18-vleugel van Blood and Honour.

Tom Cochez: “(…) In het dossier van Hans Van Themsche staat te lezen hoe de jongeman die bijna twee jaar geleden een bloedig spoor door Antwerpen trok zijn moordwapen uit de verpakking sneed met een mes. Dat mes was een aandenken van zijn opa, die voor de Waffen SS aan het oostfront gevochten had en voordien ook lid was van de Hitlerjugend. Op het mes dat Van Themsche cadeau kreeg, stond de nazislogan ‘Blut und Ehre’. Het VB deed de racistische moordpartij van Van Themsche af als het werk van een losgeslagen gek, maar een variant van de slogan, de algemene SS-spreuk ‘Meine Ehre heißt Treue’, wordt voor een zacht prijsje wel op de arm getatoeëerd door VB-gemeenteraadslid Silvy Van Beers. Een foto van een dergelijke tatoeage is te vinden op de website van haar zaak Yggdrasil Tattoo, samen met tal van andere voorbeelden. Zo maakt de zaak ook reclame met foto’s van klanten die een driebenige swastika met daarin de cijfers 828 op hun kale schedel laten tatoeëren. In neonazimilieus staat 828 voor ‘Heil Blood and Honour’.

De driebenige variant op het klassieke hakenkruis wordt gebruikt door de blanke Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), maar is in het bijzonder voor Belgische neonazi’s betekenisvol omdat de drie omgekeerde zevens die de driebenige swastika volmaken het symbool vormden van een Waffen SS-afdeling, samengesteld uit Belgische vrijwilligers. De afdeling van de Waffen SS waartoe ook de grootvader van Hans Van Themsche behoorde. Het VB-gemeenteraadslid zet nog andere sterk beladen voorbeelden van tatoeages in de etalage. Behalve de talrijke door extreem rechts gekaapte Keltische symbolen, is op een van de reclamefoto’s ook een boksbeugel met het cijfer 18 in te zien. 18 staat voor de eerste en de achtste letter van het alfabet: A en H, een verwijzing naar Adolf Hitler. Daarrond is de tekst ‘fighting breed’ getatoeëerd. Silvy Van Beers heeft naar eigen zeggen geen weet van de foto’s die op haar eigen website staan, noch van de betekenis ervan. ‘Wie u verteld heeft dat er hier neonazistische slogans of beelden worden getatoeëerd, weet er niets van. Ik wil daar verder geen commentaar over kwijt.’

Van Beers zou alleszins geen onbekende mogen zijn voor de partijtop. De politieke situatie in de gemeente Arendonk maakte dat het VB Van Beers bewust uitspeelde als kandidaat-burgemeester. Binnen het nationaal bestuur werd in de aanloop naar 8 oktober 2006 een bijzondere cel opgericht die gemeenten waar ‘iets zou kunnen gebeuren’ rond het cordon sanitaire speciaal in het oog hield. Ook de gemeente Arendonk dus. Bovendien screende de partij, in tegenstelling tot in 2000, haar kandidaat-mandatarissen uitgebreid. In 2000 raakte een aanzienlijke groep politieke avonturiers en dorpsidioten verkozen op VB-lijsten. Voorzitter Vanhecke maakte zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 sterk dat zulks niet opnieuw zou gebeuren. ‘Dat klopt’, zegt Frank Vanhecke, gevraagd naar een reactie. ‘We hebben ons politiek personeel vrij grondig gescreend, maar dat is gebeurd op het niveau van de regio’s. Ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontvluchten, maar over de situatie die u me nu voorlegt, kan ik niets zeggen omdat ik er geen weet van heb. Ik wil eerst nagaan wat er aan de hand is vooraleer ik uitspraken doe.’.”

Frank Vanhecke, de toekomstige coördinator van de externe communicatie van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080214), heeft intussen nog geen publieke uitspraak gedaan over de beroepsbezigheden van zijn mandataris in Arendonk. De in De Morgen gepubliceerde foto’s van neonazistische slogans en afbeeldingen, waarvan Silvy Van Beers (foto 1) zei niet te weten dat ze op haar website staan, minstens de betekenis ervan in twijfel trok, zijn intussen verwijderd van haar website. Op één na, die in een slideshow zit (foto 2), en een afbeelding is die gebruikt wordt bij de radicale Combat 18-vleugel van Blood and Honour (foto 3). En waar heeft de Vlaamse vleugel van Combat 18 haar thuisbasis? In datzelfde Arendonk (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4767379/blood-and-honour–combat-18-vlaanderen en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080127). Voor een dorp van amper twaalfduizend inwoners is het toch wat teveel dat daar toevallig bijeen zit.