HITLERBIOGRAAF HEEFT SPIJT VAN GEDWEEP MET HITLER EN BIEDT EXCUSES AAN

Wolfgang-Meister2Hebben we met VB’er Roland Pirard een nieuwe Hitler-biograaf (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080215), Olivier Bronselaer (foto 1) heeft intussen spijt van wat hij geschreven heeft. In een lezersbrief aan Joods Actueel deze maand biedt hij zijn excuses aan voor zijn “vroegere gedweep met Adolf Hitler”.

Olivier Bronselaer mocht zich in de categorie ‘excentriekelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen’ in 2006 voorstellen in De Standaard. Bronselaer was en is spilfiguur van de lijst Protest die in Antwerpen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam. In De Standaard vertelde Bronselaer dat Hitler een nieuwe Messias is, de incarnatie van Jezus. Een idee dat hij onder het pseudoniem Wolfgang Meister uitwerkte in de biografie De ware Hitler (foto 2, klik op de foto voor een grotere afbeelding). Lijsttrekker van Protest was een bejaarde astrologe en kaartlegster, Bronselaer stond op de tweede plaats, Wolf Kussé van Groen Rechts op drie. And that was it. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006 kreeg Protest 0,2 % van de stemmen, 534 stemmen waarvan 96 naamstemmen voor Bronselaer. Bij Protest vonden ze dat een succes, en ze dachten eraan om zich nationaal uit te bouwen. In januari 2007 verscheen een eerste Nieuwsbrief van Protest. Nog geen maand later maakte Bronselaer bekend dat wegens “grondige meningsverschillen over tal van aangelegenheden” zijn samenwerking met Wolf Kussé en Groen Rechts was stopgezet (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070210). Wolf Kussé lijkt intussen van de aardbodem verdwenen te zijn: hij zou verhuisd zijn en sinds enkele weken is zijn website niet meer on line. In de zomer van vorig jaar haalde Bronselaer nog even de pers met zijn oproep aan Blood and Honour om een homomanifestatie in Antwerpen te komen verstoren, maar de meeste media maakten ervan dat Blood and Honour zélf een oproep had verspreid om de Eurogames voor holebi’s in Antwerpen te verstoren.

In het jongste nummer van Joods Actueel verscheen een lezersbrief van Olivier Bronselaer: “De vriendelijke woorden van Dewinter en Co in de richting van de Joodse gemeenschap zijn niet meer dan een schijnmanoeuvre, volgens mij bedoeld om deze gemeenschap te sussen en haar in slaap te wiegen. Nu jullie hebben ontdekt dat hij antisemieten blijft ontmoeten en steunen, en van hem eist dat deze aan de deur worden gezet, is zijn masker gevallen: Dewinter weigert immers deze mensen aan de kant te schuiven en weigert zelfs – tot zijn schade – zijn excuses aan te bieden voor het feit dat hij de verdenking op zich laadt deze mensen aan de borst te koesteren. Mijn naam is Olivier Bronselaer, in Antwerpen kwam ik op met een eigen lijst, Protest, die een alternatief wil bieden voor het Vlaams Belang. Ik beken dat ik in het verleden enkele vluchtige contacten heb gehad met bedenkelijke organisaties als Blood & Honour in een poging om hen mijn visie op te dringen. Maar voortaan wil ik niets met neo-nazi’s te maken hebben en noem me liever een ‘Vriend der Joden’. De enige bedenkelijke figuur die deel uitmaakte van mijn partij, Wolf Kussé van Groen Rechts, heb ik na de verkiezing uit mijn partij verwijderd nadat tijdens enkele diepgravende gesprekken was gebleken dat hij zich vijandig opstelde tegenover Israël, en zelfs het plan had om in contact te treden met de huidige machthebbers in Iran om na te gaan of er geen alliantie kon worden gesmeed…

In diezelfde periode heb ik ook geprotesteerd tegen de mogelijke toetreding van Jean-Marie Dedecker tot het Vlaams Belang, onder andere op grond van een uitspraak van hem: ‘Mocht ik een Palestijn zijn, dan zou ik ook zelfmoordterrorist worden.’ De Shoah is ontegensprekelijk de ergste misdaad uit de geschiedenis der mensheid. Dat Dewinter zich van al die verdachtmakingen niet wil verlossen met eenvoudige excuses lijkt mij op zich al verdacht. Ik van mijn kant wil mij tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen en daarbuiten bij deze uitdrukkelijk excuseren als ik voorheen de indruk zou hebben gewekt een bedreiging te vormen. Mijn vroegere gedweep met Adolf Hitler (dat ik als een afgesloten hoofdstuk in mijn leven beschouw) was ontstaan uit een spijtige familietragedie waar ik zelf niet de oorzaak van was. Het is nooit mijn bedoeling geweest hiermee Joden te kwetsen, bang te maken of te verontrusten en zo dit toch gebeurd is dan wil ik hiervoor mijn oprechte excuses aanbieden.”

In een nawoord zegt Joods Actueel zich niet te willen uitspreken  over deze brief, maar ze voegt er wel aan toe dat “wie een pro-Joodse houding tracht te combineren met onverdraagzaamheid ten overstaan van een andere bevolkingsgroep niet heeft begrepen wat het Joods leven betekent en niet inziet hoe een dergelijke houding daar recht tegen indruist.” Er is inderdaad reden om achterdochtig te zijn want als “lijst Protest (…) een alternatief wil bieden voor het Vlaams Belang” is het slechts is als radicalere variant van het VB. Protest wilde samenwerken met het VB, en zo het cordon sanitair rond het VB doorbreken, op voorwaarde dat het VB zich radicaliseerde. In een ‘gedragscode’ die Bronselaer recent opstelde voor politieke activisten van Protest, is als eerste punt opgenomen dat men geen antisemitische of anti-katholieke uitspraken, daden of acties mag doen. Kritiek op de islam kan wel als het is “in reactie op woorden en/of daden die erop gericht zijn de westerse democratie te ondermijnen”. “Voorstander (…) zijn van het homohuwelijk en adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht” is uitdrukkelijk opgenomen bij wat níet kan als Protest-lid. Of Bronselaer verlost is van zijn blinde homo-haat, en het intussen enkel maar gemunt heeft op het homohuwelijk en adoptie door homo’s, is maar de vraag. Wij zouden het toch maar niet uittesten, mochten we in de omgeving van Bronselaer zijn.