EEN BRIEF. VOOR WIE? VOOR BART DEBIE!

Bart Debie (foto 1) krijgt deze week voor de tweede opeenvolgende week een volle bladzijde in Knack. Vorige week een sec portret van Debie naar aanleiding van zijn veroordeling door het Hof van Beroep in Antwerpen. Deze week een pittige brief van Joël De Ceulaer (foto 2) in diens rubriek Op het tweede gezicht. De Ceulaer werd vorig jaar nog door Debie ervan verdacht mee te werken aan deze blog. Iets waar wij toen smakelijk om gelachen hebben (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070510), en Joël De Ceulaer ook blijkt nu. Lees en geniet van de brief. Beste Bart Debie,

“Wat wijlen Jan Theys ooit deed voor het lichte lied, doet u voor extreemrechts: u laat de tijd van toen herleven. Niet eens zo heel erg lang geleden maakten uw meest driftige partijgenoten er nog een erezaak van om op gezette tijden een politieke tegenstander of argeloze voorbijganger in elkaar te timmeren. Vandaag zijn die lui in hoge mate gedomesticeerd, onopvallend gekleed en bevolken zij onze media en parlementen alsof dat de gewoonste zaak ter wereld is. Qua populistische prietpraat en vreemdelingenhaat worden uw politieke makkers tegenwoordig overschaduwd door respectievelijk een komiek uit het Pajottenland en een wandelende carnavalspruik uit Nederland. Terwijl die laatste het wereldnieuws beheerst met een tien minuten durend filmpje over de islam – dat nog niet eens klaar is -, heeft het Vlaams Belang de handen in elkaar geslagen met CD&V en Open VLD om overal in Vlaanderen een armzalig hoofddoekenverbodje goed te keuren. Zo is zelfs het cordon sanitaire officieel opgeheven.

Akkoord, het gebeurt nog wel eens dat een partijgenoot zich wat scherp uitdrukt, maar over de hele lijn bekeken is de pit er toch een beetje uit. Mij zou het niet verbazen mocht Bruno Valkeniers, uw volgende voorzitter, in zijn vrije tijd een cursus bloemschikken volgen. In die context komt u voor de nostalgische waarnemer als een godsgeschenk uit de hemel gevallen. U hebt het destijds als politiechef in Antwerpen zo bont gemaakt dat u onlangs in beroep nog zwaarder werd gestraft dan in eerste aanleg: vier jaar celstraf, waarvan één jaar effectief, en vijf jaar leven zonder burgerrechten. Ik citeer uit het arrest: ‘In de periode dat beklaagde de leiding had van dit team deden zich nogal wat feiten voor met beklaagde waar het team niet mee kon leven, onder meer: slagen en verwondingen, het verduisteren van een laptop, het afnemen van gsm-toestellen van verdachten, het toebrengen van schade aan de gebouwen van de stad, racistische uitlatingen, enzomeer…’ Uw bijnaam was Bart Penalty, vanwege uw feilloze traptechniek.

Te uwer verdediging liet u optekenen dat u nu eenmaal niet het verkeer stond te regelen, maar dagelijks moest afrekenen met ‘crapuul’ – zware jongens die er niet voor terugdeinzen om tegenstanders in elkaar te timmeren. Het stak bij u niet zo nauw met regeltjes en rechten. In feite opereerde u op basis van een soort persoonlijke sharia: een alternatief wetboek dat lichtjes vloekt met onze westerse normen en waarden. Toch – of net daarom – laat de partij u niet vallen. Tot Cassatie zich over uw proces heeft uitgesproken, handhaaft Philip Dewinter u als Antwerps gemeenteraadslid, veiligheidsadviseur en uithangbord. Het moet zijn dat ook hij soms bevangen wordt door heimwee naar de tijd van toen – de tijd van parka, penalty en privémilitie. Om optimaal te profiteren van uw pittige imago, wordt u zelfs het gezicht van www.criminaliteit.org, een website waarop mensen straks de Waarheid zullen kunnen lezen over de misdaad in uw stad. Desgevallend zult u politie en justitie een handje helpen door beelden van verdachten aan de openbaarheid prijs te geven.

Nu heb ik zelf ooit het genoegen gehad door u te worden beschuldigd op uw weblog. U verdacht mij ervan bij te klussen voor het Anti-Fascistisch Front – en dat, schreef u, ‘is in strijd met een van de basisregels van de journalistieke deontologie, die zegt dat journalisten hun beroep niet met dat van politiek activist mogen verwarren’. Die verdenking leidde u af uit (1) het feit dat de AFF-site op dinsdag al informatie uit Knack van woensdag publiceerde, en (2) mijn van oudsher ietwat gespannen verhouding met uw partij. Helaas deugde uw speurwerk voor geen meter. Ten eerste verspreidt Knack op dinsdag al een nieuwsbrief, waarop iedereen zich kan abonneren. En ten tweede neem ik in mijn hoedanigheid van salonsocialist alleen schnabbels aan waar ik dik voor betaald word. Dit gezegd zijnde heb ik een eerste tip voor uw criminaliteitswebsite. Op maandagavond 10 december 2007 werd de Marokkaanse Antwerpenaar Ahmed Chigri door twee onbekenden met buizen in elkaar geslagen. Het voorval vond haast geen weerklank in de media. Ik mag hopen dat u niet zult dulden dat deze zaak in de doofpot verdwijnt.”

Bart Debie heeft intussen een ‘Recht van Antwoord’ naar Knack gestuurd. Debie verwijt De Ceulaer opnieuw zijn beroep van journalist te verwarren met dat van politieke activist. En Debie maant De Ceulaer aan wat beleefdheid aan te leren. Debie: “De meest populaire politicus van Nederland (Geert Wilders) een ‘wandelende carnavalspruik’ noemen is niet erg netjes.” Debie vindt dat er “inderdaad” een alternatief wetboek is toegepast in de zaak-Debie. Debie heeft het dan echter niet over het als politieagent afranselen van allochtonen, het ontvreemden van een laptop, het vervalsen van pv’s… Maar over de verzwarende omstandigheid dat Debie lid én mandataris is van het VB. Nochtans is daarover niets terug te vinden in het arrest. Wél bijvoorbeeld dat Debie als lesgever over deontologie bij de politieschool beter zou moeten weten hoe zich te gedragen.

Als uitsmijter citeert Debie Winston Churchill: “Het nieuwe fascisme zal zich tonen als het zogenaamde anti-fascisme.” Een uitspraak die wel vaker geciteerd wordt in geschriften van extreemrechts, van bij VB’ster Janice Laureyssens tot op het neonazistische Stormfront-forum. Winston Churchill is ook de man die in een brief aan de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini schreef: “Zou ik een Italiaan zijn geweest, dan stond ik van het begin tot aan het einde geheel aan uw zijde in uw strijd tegen de bestiale lusten en passies van het leninisme.” Churchill had bijvoorbeeld ook kritiek op sociaal vooruitstrevende ideeën als openbare gezondheidszorg en beter onderwijs voor iedereen, en noemde Mahatma Gandhi een “opruiend advocaatje verkleed als fakir”. Om Bart Debie te parafraseren: niet erg netjes van Churchill voor de grondlegger van de moderne staat India en het boegbeeld van geweldloosheid als middel om maatschappelijke veranderingen te bepleiten.