FRANK VANHECKE HEEFT EEN NIEUWE JOB. NU OOK ROELAND RAES NAAR CASSATIE

Wat brengt de toekomst voor sommige VB’ers? VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 2) heeft er alvast een goed oog in. Voormalig VB-senator en -ondervoorzitter Roeland Raes (foto 3) ziet de zaken minder fleurig in, en is een procedureslag gestart om te ontsnappen aan een veroordeling voor zijn negationistische uitspraken.

“Ik ben al twaalf jaar voorzitter. Dat is lang. Ik kon in een automatisme treden en opnieuw mijn kandidatuur stellen. Maar dat is niet goed voor het Vlaams Belang. Dan ben je niet goed bezig. (Karel Dillen was overigens negentien jaar lang voorzitter van het VB – AFF/Verzet.) Ik  werk in het belang van de partij. Geen verstarring. Beter weggaan als de mensen mij nog niet weg willen, dan wanneer ze mij buiten dragen omdat ze mij beu zijn”, zegt VB-voorzitter Frank Vanhecke deze week in ‘t Pallieterke. Het was anders wel een hondenstiel. Frank Vanhecke: “Voorzitter zijn betekent altijd bereikbaar zijn, altijd je telefoon opnemen, altijd je gsm op zak hebben. Dag en nacht beschikbaar zijn. Voorzitter zijn betekent onder meer drie keer per week gaan spreken in de afdelingen. Ook naar de verst afgelegen. (…) Ook word je gevraagd door verenigingen en serviceclubs, dat is minstens een keer per week.”

En wat gaat Vanhecke doen na nadat hij op 2 maart zijn voorzittershamer heeft doorgegeven aan Bruno Valkeniers? Frank Vanhecke: “Ik ga de coördinatie doen van de externe communicatie van het Vlaams Belang. En de internetsite elke dag ‘verzorgen’. De hoofdredactie waarnemen als het ware. Die webstek krijgt elke dag minstens 13 000 bezoekers, soms zelfs tot 80 000. Erg belangrijk dat we daar wat meer zorg aan besteden.” Wij dachten dat die “webstek” met als redacteurs Ludo Leen en Frank Vanhecke’s persoonlijke secretaris Yves Buysse al in goede handen is, maar blijkbaar kan het nog beter. Of  “de coördinatie doen van de externe communicatie van het Vlaams Belang” dan geen hondenstiel is, is maar de vraag. Misschien dat hij Marie-Rose Morel in de hand kan houden, maar Dewinter bijvoorbeeld laat vlugger anti-moskeeliederen persen dan Frank Vanhecke er weet van heeft.

Wie de toekomst iets minder rooskleurig inziet, is voormalig VB-senator en -ondervoorzitter Roeland Raes. Raes heeft een rechtszaak aan zijn broek naar aanleiding van zijn uitspraken begin 2001 in een uitzending van het Nederlandse televisieprogramma Netwerk. Raes uitte in die uitzending zijn twijfels over de jodenvervolging (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/700/39/lang,nl). Het Joodse Forum diende daarop klacht in bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Toen bleek dat het interview in Brussel had plaatsgevonden, liet de Antwerpse raadkamer het dossier overhevelen naar Brussel. Dat was meteen het begin van een procedureslag. Raes’ advocaat zei dat hij te laat op de hoogte was gebracht van die wending en tekende beroep aan. De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling verklaarde dat beroep maandag onontvankelijk, maar daarmee is de discussie over waar het allemaal om draait, de uitspraken van Raes, nog niet gestart. Raes gaat in cassatie tegen de uitspraak van de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het wordt daar druk, met al die VB’ers die aanschuiven bij het hof van cassatie (Debie, Raes…).