OPEN (?) VLD KRIJGT DEKSEL OP DE NEUS IN LIER

In reactie op het hoofddoekenverbod voor loketbeambten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5480263/petitie-tegen-hoofddoekenverbod-in-lier en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080201) bevriest de allochtone gemeenschap van Lier elke vorm van samenwerking met het stadsbestuur. “Er werd nooit gediscussieerd over filosofische of andere kentekens, alleen over hoofddoeken. De moslimgemeenschap voelt zich dan ook geviseerd”, luidt het in de brief gericht aan burgemeester Marleen Vanderpoorten (foto, Open VLD). “De reacties van onze leden zijn duidelijk. Voor hen is een verdere samenwerking absoluut onmogelijk en onwenselijk.”

Ondanks de grote belangstelling voor tal van interreligieuze en interculturele activiteiten worden alle geplande acties voor 2008 door de allochtone gemeenschap gestaakt. “De multiculturele wandelingen, die jaarlijks een duizendtal bezoekers lokten, zullen niet worden voortgezet. Voor de Stad van de Smaak hoeft Lier ook niet meer te rekenen op een multiculturele hapjesmarkt of op een culinaire wandeling. Geen herhaling meer van het succes van de Open dag bij de Marokkaanse gemeenschap.” Het Vlaams Belang zal niet liever hebben, maar de allochtone gemeenschap in Lier ziet geen andere mogelijkheid om het Lierse stadsbestuur duidelijk te maken dat het een light versie van het VB-programma uitvoert.

Marleen Vanderpoorten kondigt aan volgende week in gesprek te gaan met de Lierse allochtone gemeenschap, maar zegt er meteen bij niet te zullen afwijken van het in de gemeenteraad (met hulp van het VB, nvdr.) goedgekeurde hoofddoekenverbod. Wordt zo een ‘dialoog’ niet van bij de start bemoeilijkt? Burgemeester Vanderpoorten wordt kwalijk genomen het hoofddoekenverbod ‘holderdebolder’ goedgekeurd te hebben, en daarover niet vooraf in dialoog te zijn gegaan in de tot aan de gemeenteraadszitting van 28 januari goed werkende overlegstructuren tussen de stad en de allochtone gemeenschap. Of men voor of tegen een hoofddoekenverbod is, hier hebben de vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap in Lier toch wel een punt.