BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN ZEGT HAAR ACTIVITEITEN TIJDELIJK OP TE SCHORTEN

BBQ BHdayofhonour2008“Alle aangekondigde activiteiten van B&H Vlaanderen zijn geannuleerd! Door verschillende redenen zullen er in de eerste helft van 2008 geen evenementen meer plaatsvinden. Onze excuses. Meer info als de tijd rijp is.” Aldus een bericht dat maandagnamiddag 4 februari op een forum voor Blood and Honour-leden gepost werd door ‘Wehrwulf28’. Een man die beter bekend is onder zijn vorige nickname ‘Krikke28’ en onder andere organisator is van het benefietconcert dat Blood and Honour Vlaanderen zaterdag 26 januari organiseerde in Schoten.

Een aantal Blood and Honour’ers reageerden al verbouwereerd op de mededeling. Het is nog gissen naar de reden voor het stopzetten van de activiteiten. Ruzie in het huishouden is een in Blood and Honour-kringen gebruikelijk iets, maar we hebben geen aanwijzingen dat het de reden zou zijn van het voorlopig stopzetten van de activiteiten van Blood and Honour Vlaanderen. Wat wel zeker is, is dat Blood and Honour Vlaanderen veel krediet heeft verloren bij de internationale Blood and Honour-beweging omwille van de archislechte organisatie van het laatste concert in Wolfsdonk (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5157438/blood-and-honourmegaconcert-slechte-beurt-voo). Zelfs het bewust kleinschaliger georganiseerd benefietconcert zaterdag 26 januari in Schoten verliep niet naar wens: de voor die avond aangekondigde Duitse groepen Sense of Pride en Hate Soldiers haakten af, kwamen niet spelen. Ook is duidelijk dat het voortdurend in de media brengen van de Blood and Honour-activiteiten door het Anti-Fascistisch Front (AFF) de beweging geen goed heeft gedaan. “Hoeveel kunnen schouders dragen?”, verzuchtte laatst nog iemand.

Doorgaans pikten de media de jongste jaren nieuws over Blood and Honour-concerten op, en daar kan niet anders dan negatief over bericht worden. Het stadsbestuur van Lommel vaardigde een politiereglement uit om bijeenkomsten van groepen als Blood and Honour op haar grondgebied te verbieden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080124). De politie viel binnen bij de Vlaamse Combat 18-vleugel van Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080127); een geestesgenoot werd in Nederland veroordeeld voor een overval in het kader van handel in anabolen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071216). En naar verluidt werd de in het Antwerpse wonende ‘Wehrwulf28’ een paar weken vóór het benefietconcert in Schoten nog verhoord door politiediensten.

Blood and Honour Vlaanderen zou dit weekend naar Hongarije gaan. Een bus zou de deelnemers vrijdag naar Boedapest brengen, om dan ‘s zondags terug te keren van een ‘Day of Honour’ ter ere van de gesneuvelde SS-soldaten (foto 3). Voorts stond de eerste helft van dit jaar op het programma: deelname aan de NSV-betoging op donderdag 6 maart in Gent (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080110). Een grootse ‘huldiging van gevallen helden’ op zaterdag 15 maart, allicht in Lommel. Gevolgd door een concert elders in Vlaanderen, en voorafgegaan door een bijeenkomst op vrijdagavond voor de buitenlandse neonazi’s die dan al in ons land zouden zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080122). En tenslotte deelname aan de ‘Dag van de Rechts Europese Jeugd’ die de Vlaams Belang Jongeren op 4 mei in Antwerpen inrichten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5491188/voorzitter-antwerpse-vlaams-belang-jongeren-h). Dag waarvoor ze bij de VBJ alvast volk verwachten uit Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië.

Het is natuurlijk niet uitgesloten dat individuele Blood and Honour’ers toch opduiken op die activiteiten. Aan de NSV-betoging vorig jaar in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070309) namen ook Blood and Honour’ers deel. Hun T-shirt weliswaar bedekt tijdens de optocht, maar dat T-shirt was nog goed zichtbaar toen ze toevallig… aan een AFF-militant de weg naar de startplaats van de betoging vroegen. En in Lommel en elders blijven ze ook maar best op hun qui-vive. Want buitenlandse neonazi’s kennen intussen de weg in Vlaanderen. De ‘heldenhuldiging’ in Lommel op 4 maart 2006 was grotendeels een organisatie van Blood and Honour Nederland (foto 1, de daaropvolgende ‘heldenhuldiging’ op 10 maart 2007), weliswaar in samenwerking met Blood and Honour Vlaanderen (foto 2, Vlaamse Blood and Honour’er tijdens een feestje in een Lierse parochiezaal op 14 juli 2007). En het grootste Blood and Honour-concert de voorbije jaren in ons land (Weelde, 14 oktober 2006 – 2 000 aanwezigen) was ingericht door de Duitse Combat 18-sectie van Blood and Honour. Gelukkig is binnen die Blood and Honour-afdeling intussen ook de klad gekomen nadat Combat 18-organisator Sebastian Seemann een deal maakte met de Duitse politie (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070907).

Blood and Honour Vlaanderen dat de eerste helft van dit jaar geen activiteiten meer zou organiseren: dat is goed nieuws, maar waakzaamheid blijft geboden. Een gewonnen veldslag is nog geen gewonnen oorlog.

  • Lees ook één van de volgende dagen op deze blog: Het debacle van Schoten