ROOKVERBOD IN CAFÉS

Café-JozefCD&V en N-VA hebben in Kamer en Senaat een wetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot een algemeen rookverbod in café’s en andere openbare plaatsen. De indieners gaan daarmee in op een vraag van de jeugdhuizen die al langer vragende partij zijn voor zo’n verbod omdat zij nu aan strengere regels onderworpen zijn dan gewone café’s. Het schimmig comité Vlaamse Bond voor de Horeca protesteerde eerder al tegen het huidig rookverbod voor restaurants en eetcafé’s, en zal de komende dagen allicht opnieuw van zich laten horen.

Het CD&V/N-VA-wetsvoorstel wil ook de nu al geldende wetgeving voor een rookverbod ordenen, overzichtelijker en eenduidiger maken. Het algemeen rookverbod voor café’s, restaurants, sportkantines, jeugdhuizen, culturele centra en bedrijven zou ingaan op 1 januari 2010, en genoemde zaken zouden de gelegenheid krijgen om binnen een rookkamer en buiten een rooktent in te richten. Het hinderlijk (mee)roken terwijl je een pintje of een koffie drinkt zou dan echter niet kunnen. De indieners van het wetsvoorstel, onder wie de Rotselaarse café-baas Dirk Claes (CD&V), willen ook het debat over financiële tegemoetkomingen aan de horeca openen. Zo zou hun wetsvoorstel gekoppeld kunnen worden aan fiscale aftrekmaatregelen of de verlaging van het geldende BTW-tarief in de horecasector. In het buitenland is al langer een, meestal zelfs verdergaand, rookverbod ingesteld: Ierland, Schotland, Noorwegen, Frankrijk, twaalf Duitse deelstaten terwijl de overige vier deelstaten dit jaar nog volgen…

In april vorig jaar werd het comité Horeca in Nood opgericht, een andere keer ook wel eens Horeca in Gevaar genoemd, en intussen omgedoopt tot de Vlaamse Bond voor de Horeca. De bond is opgericht in reactie op het rookverbod voor restaurants en eetcafé’s, en vraagt intussen ook nog een herziening van de BTW-tarieven, lagere sociale lasten, geen ‘billijke vergoeding’ meer voor de componisten van de muziek die in horeca-zaken gedraaid wordt, en een flexibeler personeelsbeleid. Initiatiefnemer Danny Vermeer van De Kleppende Klipper in Mol houdt er alvast een onorthodox personeelsbeleid op na (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=5e1fi88a). De bond heeft Vlotte Hugo Coveliers onder de arm genomen, Coveliers die als advocaat van Bart Debie vorige week een steeds wanhopiger gezicht trok bij het aanhoren van het arrest in de zaak-Debie. Voorzitter van het comité is Leon Jeurissen, eigenaar van een toeleveringsbedrijf voor café’s en restauranthouders, voormalig districtsraadslid voor het VB in Borgerhout en nog steeds bestuurslid van het VB-Borgerhout. Eén van de medeoprichters is Patrick Ghys die in Mortsel de tavernes De Vlegel en Borsalino uitbaat, en verder een niet onbesproken gemeenteraadslid is. Eerst voor het VB (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/987/39/lang,nl), nu voor de Lijst Dedecker. Behalve de baas van het anders wel plezante Antwerps café De boer van Tienen, Nick Descamps, vinden we ook Marcel Cools terug in de zogezegd a-politieke nieuwe horecabond. Uitbater van Café Jozef in Antwerpen (foto 2), en kandidaat op de VB-lijst bij de laatste districtsraadsverkiezingen in Antwerpen.

Het comité is dus niet het beste idee om de problemen voor de horeca aan te kaarten. En niet alleen wij zeggen dat. Het Nieuwsblad bijvoorbeeld schreef dat al eerder (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=km1avg9p). De Lijst Dedecker vindt het CD&V/N-VA-voorstel een “aanslag op de persoonlijke vrijheid” en dient deze week een eigen wetsvoorstel in de Kamer in om de huidige regelgeving over het rookverbod niet uit te breiden maar te versoepelen. En het VB? “Als de heisa aanhoudt, komt er dus wellicht een totaal rookverbod voor álle horecazaken. En het is maar de vraag of die daar op zitten te wachten… Nogmaals, roken is ongezond, dat weet iedereen. En er zijn dus beslist goeie argumenten voor een rookverbod. Maar de aanpak van de overheid begint stilaan wel fundamentalistische trekjes te vertonen”, schreef het VB in februari vorig jaar op haar website. Het is bekend dat het VB tegen fundamentalisme is. Allez, zolang het niet gaat over de aanpak van criminaliteit van anderen dan VB’ers of de onafhankelijkheid van Vlaanderen.