VOORZITTER ANTWERPSE VLAAMS BELANG JONGEREN HEEFT MEER PROBLEMEN MET HET AFF DAN MET BLOOD AND HONOUR

bh32afficherechtsedagBert Deckers (foto 3), Antwerps provincieraadslid, voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren (VBJ) en VB-personeelslid, ziet niet in waarom hij een benefietconcert van “een 160-tal kletskoppen met nazi-sympathieën” zou afkeuren. Goedkeuren doet hij niet, maar afkeuren dus ook niet. “Persoonlijk zie ik van beide het nut niet in.”

“Ik keur het niet goed omdat de manier waarop deze jongens en meisjes te werk gaan geen enkele meerwaarde bied (sic) aan welke ideologie dan ook. Zelfs échte nationaal-socialisten (…) zouden geschokkeerd zijn van de leeghoofdigheid van die zichzelf verklaarde neo-nazi’s”, schrijft Bert Deckers op zijn blog. “Ik keur het ook niet af omdat ik dan evengoed feestjes van de PVDA en van de CAP en andere communistische organisaties zoals de LSP-MAS moet afkeuren. Zij hangen evengoed een ideolgie (sic) aan die miljoenen doden op haar geweten heeft… Maar dat wil het AFF niet gezien hebben.” Het is juist dat het AFF niet ten strijd trekt tegen alle wereldproblemen en aberraties van de geschiedenis, maar een goedkeuring van het stalinisme zal je hier nooit lezen. Bij de CAP en LSP-MAS trouwens ook niet, en naar verluidt komt zelfs de PvdA terug van het stalinisme. Afschuw uitspreken over de verheerlijking van de nazi-ideologie in bepaalde kringen ligt daarentegen blijkbaar moeilijk bij de voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren.

Bert Deckers verder: “De politie trad niet op wanneer de wet werd overtreden. De overtreding? Het strekken van de rechterarm en het scanderen van zeer volwassen slogans als ‘Sieg Heil’ en Juden Raus’. In plaats van eens te lachen met deze enkelingen en ze in hun waan te laten dat ze ooit in een herenigd Germaans Rijk zullen wonen, moeten deze leeghoofden hard aangepakt worden door de politie, aldus het AFF. De politie trad dus niet op terwijl het wist dat honderd meter van hen overtredingen plaats vonden… Hebben we het AFF dezelfde verontwaardiging horen uiten bij de betogingen van illegalen in Antwerpen? Ik niet alleszins!” Dat is natuurlijk appels met peren vergelijken. Mensen die voor een samenleving ijveren gestoeld op ongelijkheid en discriminatie vergelijken met mensen die proberen te overleven, op de vlucht door politieke en economische problemen.

Deckers raaskalt dan nog wat verder over het goedkeuren en niet-afkeuren van geweld en vandalisme tegen het VB, om dan te besluiten met: “Er zijn dan ook andere problemen dan enkele dwaze kinderen die eens graag de rechterarm strekken in een gesloten zaaltje en die de dag daarop hun bed niet uitraken omdat ze een gigantische kater te verwerken hebben… Nogmaals, ik keur hun gedrag niet goed maar het AFF maakt zich stierlijk belachelijk door steeds de strijd aan te gaan met… ja met wie eigenlijk…?!?” Dat van die gigantische kater klopt, Deckers kent toch een beetje het publiek in Schoten. En verder zal hij er nog uitgebreid mee kennis kunnen maken vermits Blood and Honour Vlaanderen de ‘Dag van de Rechts Europese Jeugd’ die Deckers en de zijnen op 4 mei inrichten (foto 2, klik op de affiche voor een grotere afbeelding) op hun activiteitenagenda hebben geplaatst. Bij Blood and Honour Vlaanderen weten ze niet of “het bijster interessant zal zijn voor de radicale activist” maar ze vermoeden dat er wellicht “wel nog iet of wat leerrijks mee te pikken” valt.

Als Blood and Honour Vlaanderen een VBJ-activiteit op haar kalender plaatst, moet je die mannen natuurlijk niet voor het hoofd stoten door hun activiteiten af te keuren.