Website Hugo Gijsels

Hugo Gijsels1Met het overlijden dinsdag van Walter De Bock is hét voorbeeld voor vele andere onderzoeksjournalisten van ons heengegaan. Georges Timmerman, die vandaag de twaalf belangrijkste werken van Walter De Bock memoreert in De Morgen, vat de thema’s in Debocks werk samen als: grootschalige corruptie en fraude, infiltratie van de georganiseerde misdaad in het zakenleven en de politiek, de kuiperijen van politie en geheime diensten, illegale wapenhandel, het in kaart brengen van extreem rechts en de verwevenheid tussen neonazi’s en ‘fatsoenlijk’ rechts, en de demystificatie van het koningshuis. In Franstalig België verloren ze onlangs Bénédicte Vaes, ook niet de minste (zie: http://www.resistances.be/bvaes.html). Op 27 december is het dan weer drie jaar geleden dat Hugo Gijsels overleed, als onderzoeksjournalist opgeleid door Walter De Bock (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050220).

Om Hugo Gijsels’ baanbrekende journalistieke werk in herinnering te brengen, werd door Wim Haelsterman (medewerker van AFF/Verzet, RésistanceS en Searchlight) een website gecreëerd. Op
www.freewebs.com/hugogijsels vind je een beknopt overzicht van Hugo Gijsels’ werk en leven: boeken en artikels, en verhalen zoals over Hugo’s verbondenheid met de Ardennen. Wie wil kan een boodschap nalaten op de website. Niet altijd maar soms duurt het wel even vooraleer alle teksten, illustraties en linken ingeladen zijn, en zichtbaar worden. Geduld is dan de aangewezen deugd.

De Franse krant Le Monde schreef over Hugo Gijsels’ standaardwerk Het Vlaams Blok (1991): “Utile, bien documentée et sans complaisance” (“Nuttig, goed gedocumenteerd en zonder beleefdheden”). “Gijsels was het predikaat ‘onderzoeksjournalist’ waard. (…) (Hij) waarschuwde al voor racisme in het algemeen en het Vlaams Blok in het bijzonder toen iedereen nog zweeg”, luidde het in De Morgen bij het overlijden van Hugo Gijsels. Zelf zijn we schatplichtig aan Hugo Gijsels: het was Hugo’s dood die ons deed beseffen dat zijn werk moest voortgezet worden en na de gedrukte edities van Verzet, stopgezet in 2000, begin 2005 Verzet opnieuw verscheen. Nu onder de vorm van deze blog.

Hugo Gijsels woonde de laatste jaren van zijn leven in het Waalse boekendorp Redu, waar zijn echtgenote nog steeds een tweetalige boekenwinkel, met het accent op maatschappijkritische boeken, openhoudt. Intussen is ook voormalig journalist, cursiefjesschrijver en theaterdirecteur van De Zwarte Komedie Bert Verhoye in Redu gaan wonen. Hugo en Bert zouden elkaar urenlang verhalen hebben kunnen vertellen, en vele anekdotes kunnen bovenhalen. Helaas heeft het niet mogen zijn.

De nieuwe website over Hugo Gijsels (vlak na Hugo’s dood was even een andere website over Hugo on line) is een eerbetoon aan één van de belangrijkste mensen in de naoorlogse strijd tegen het racisme en fascisme, en een vriend die veel warmte en genegenheid gaf (Foto: Hugo Gijsels met achter hem een affiche voor een AFF-betoging eind jaren tachtig.)