Bart De Wever krijgt uit uiteenlopende hoek op zijn kop

Het zit Bart De Wever (foto 1) niet mee. Niet alleen blijft het koorddansen bij de discussies over de staatshervorming, zijn uitspraak over de ‘gratuite’ verontschuldigingen van burgemeester Janssens voor het aandeel van de Stad Antwerpen in de jodenvervolging blijft De Wever achtervolgen. Het Forum van Joodse Organisaties twijfelt over de oprechtheid van De Wevers verontschuldigingen, De Wevers Vlaams-nationale achterban vindt dat De Wever beter gezwegen had, en nieuw historisch onderzoek haalt één van De Wevers redenen om Patrick Janssens te bekritiseren onderuit.

In een opiniebijdrage die waarschijnlijk naar zowel De Standaard als De Morgen is verstuurd, maar gisteren alleen in die laatste krant werd gepubliceerd, reageert het Forum van Joodse Organisaties op de schriftelijke verontschuldigingen die De Wever vorige week woensdag in die twee kranten als opiniebijdrage publiceerde. Het Forum vindt dat De Wever daarbij te kort door de bocht ging: “(…) Na onderzoek van Lieven Saerens belastte de Senaat het SOMA met een onderzoek naar deze donkere periode. Men kent het resultaat van dat onderzoek: het rapport Gewillig België dat in 2007 verscheen. Wat vroeger een vermoeden was, is nu zekerheid geworden. Het toenmalige Antwerpse gemeentebestuur heeft meegeholpen aan de deportaties. Daarom de excuses van burgemeester Janssens. Er is geen kwestie om Antwerpen als ‘racistische’ stad te stigmatiseren. Niet minder dan de heer De Wever is de joodse gemeenschap met de faam van onze stad begaan. Er werd nergens gezegd dat alle politieagenten gecollaboreerd hebben. Duizenden Belgen van alle gelederen van de sociëteit hebben hun leven gewaagd om medemensen te redden.

Toen de heer De Wever aan het Forum der Joodse Organisaties zijn verontschuldigingen wilde aanbieden, hebben wij hem beleefdheidshalve ontvangen. Wij waren bereid te luisteren. Tevens was het zeker niet onze bedoeling om aan politieke recuperatie te doen. ‘Met het zeggen dat de excuses van Janssens gratuit zijn, heb ik een fout begaan. Ik verontschuldig mij daarvoor. Er werden fouten begaan tijdens de oorlog en daarvoor moeten excuses komen. Mijn zogezegde verklaring ‘dat de joden de Holocaust misbruiken’ heb ik nooit gezegd en mijn woorden werden gewoon verdraaid. Ook heb ik nooit geprobeerd het conflict van het Midden-Oosten naar België te importeren. Ik heb een verklarende bijdrage opgesteld voor De Standaard en De Morgen en zal die aanpassen na ons huidige onderhoud.’ Het Forum had besloten de zaak sereen te bespreken en met zijn beslissing te wachten tot na de publicatie van bovenvermelde bijdrage, af te wachten of de verontschuldigingen wel oprecht waren en niet alleen dienden om voor het oog van de camera’s politieke onderhandelingen te dekken.

Spijtig genoeg heeft die rechtzetting ons geen voldoening gegeven. Veel van de overeengekomen punten worden er niet in vermeld. Er wordt met geen woord gerept over de beschuldiging dat ‘de joden de Holocaust misbruiken’, over ‘het verzoek om het conflict van het Midden-Oosten naar België te importeren’ enzovoort. De vraag blijft dus open: kunnen de joodse gemeenschap en alle verontwaardigde medeburgers die verontschuldigingen als oprecht beschouwen of moeten ze niet beter afwachten en pas oordelen na standpunten die De Wever en zijn partij in de toekomst op dat domein innemen? De reactie van De Wever heeft een averechts effect. Als burgemeester Janssens met zijn verontschuldigingen de vergane glorie van de stad heeft teruggebracht, heeft De Wever met deze heisa opnieuw de ‘zwarte’ demonen opgewekt. Dat zal hem geen enkele oprechte Sinjoor kunnen vergeven.” 

In de Moniteur van de Vlaams-nationale beweging, ’t Pallieterke, wordt deze week in maar liefst drie artikels De Wevers kritiek en verontschuldigingen onder vuur genomen. Jan Neckers, ‘Pagadder’ en ‘Katrien Bijl’ hebben – samengevat – vier redenen waarom De Wever beter “zijn waffel” had gehouden. Ten eerste merkt ’t Pallieterke op dat in zo’n dossiers je als politicus nooit kan scoren. “Bij iedere nuance vallen politiek correcten en politieke vijanden over je heen en ze deinzen dan niet terug om met de grofste leugens hun verborgen politieke agenda door te drukken.” Tot welke groep het Forum van Joodse organisaties behoort, de politiek correcten of de politieke vijanden, of wat de verborgen agenda van het Forum dan wel zou zijn, zegt ’t Pallieterke er niet bij.  

Ten tweede wijzen ze er bij ’t Pallieterke erop dat De Wevers grootvader collaboreerde, maar niemand hem dat durfde aanwrijven. “Het ranzige trio van de V(laamse) L(akeien) en D(ienaars) associeerde in de plaats dan maar onmiddellijk alle Vlaamse nationalisten met de oorlog.” De derde en belangrijkste reden is volgens ’t Pallieterke: “Tijdens onderhandelingen over een staatshervorming zo’n uitspraken doen, is erger dan een stommiteit. Het is een politieke fout.” ’t Pallieterke vindt wel dat De Wever over de grond van de zaak gelijk heeft. “Dat een lichtgewicht als Verhofstadt excuses aanbiedt voor een genocide in Rwanda waar geen Waal of Vlaming schuld aan heeft, is nog te verklaren door de leugenachtige publiciteitszucht van het sujet. Maar zelfs een Karol Woityla trapte door toen hij zich verontschuldigde voor het wrede gedrag van de kruisvaders die probeerden verloren christelijke gebieden te veroveren.” 

’t Pallieterke vindt dat mensen zich niet moeten verontschuldigen voor wat hun voorgangers hebben aangericht. Maar ook: oorlogsburgemeester Leo Delwaïde kan niets verweten worden. Alleen, en dat is de vierde reden waarom De Wever bekritiseerd wordt, het was niet aan De Wever om de verdediging op te nemen van Leo Delwaïde senior. De Wever “had de verdediging van de toenmalige machthebbers in Antwerpen aan de ‘Katholieken’ en hun huidige geestesgenoten moeten overlaten.” ’t Pallieterke gaat dan wel voorbij aan de stelling van de CD&V dat excuses aanbieden voor de Jodenvervolging wél gepast is (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071102).  

Op de Boekenbeurs werd maandag nog nagepraat over De Wevers kritiek op Janssens en De Wevers verontschuldigingen voor die kritiek. Tom Lanoye (foto 2): “Bart De Wever verontschuldigde voor het geval de perceptie van zijn woorden… Niet voor zijn woorden zelf.” De reactie die het Forum van Joodse Organisaties maandag naar de krant(en) verstuurde was toen nog niet bekend. Lanoye had ook nog nieuws. Vier weken geleden is in Antwerpen blijkbaar een studiedag doorgegaan waar historicus Herman Van Goethem de resultaten bekendmaakte van zijn onderzoek naar die ene razzia die de Antwerpse politie had laten mislukken. Het blijkt niet om principiële redenen zijn geweest, maar gewoon o
mdat een aantal politieagenten naar de rijkste Joden telefoneerden met de vraag “hoeveel het schuift” als ze zouden verwittigen wanneer de volgende razzia zou plaatsvinden. Wat ze in ruil voor die informatie in hun zak konden steken.

Natuurlijk is niet elke politieagent even schuldig geweest aan overmatige hulp bij de Jodenvervolging, en zullen er ook wel politieagenten geweest zijn die echte verzetsdaden stelden. Maar het vergoeilijken van de houding van het Antwerps politiekorps, zoals De Wever deed, blijkt uit nieuw historisch onderzoek alweer een misstap te zijn van De Wever. Het is blijkbaar toch niet zo gek om – zoals wij hier al langer doen – Bart De Wever, Bart De Zever te noemen.