Plezier bij het VB

yt_vlaamsbelang_defrutBij het Vlaams Belang wordt meewarig gereageerd op het stopzetten van Blokwatch. “De reden die Marc Spruyt (foto 1, tweede van rechts) opgeeft om te stoppen met Blokwatch is even belachelijk als doorzichtig. Hij zegt te stoppen omdat hij zijn doel zou bereikt hebben: het Vlaams Belang is niet langer gevaarlijk. Dit is gewoon hilarisch”, reageert partijwoordvoerder Joris Van Hauthem.

“Spruyt wilde op een zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde wijze de ‘ware’ aard van het Vlaams Blok/Vlaams Belang blootleggen, om de goedmenende Vlaming de ogen te openen en hem ervan te weerhouden ervoor te stemmen. In die missie is Spruyt is compleet mislukt”, aldus Van Hauthem. Volgens hem bezondigde Marc Spruyt zich aan het hetzelfde euvel als zijn voorganger Hugo Gijsels. “Hij maakte een misselijk makende karikatuur van onze partij en haar programma en maakte daardoor een karikatuur van zichzelf.” Marc Spruyt zal het niet graag gelezen hebben vermits hij met zijn missie gestart is zich afzettend tegen Hugo Gijsels, spijts fouten die Hugo wel eens maakte nog altijd een monument in de strijd tegen extreemrechts en voor een doorzichtiger samenleving.

Hoe zotter, hoe meer plezier men bij het VB en aanverwante heeft met het stopzetten van Blokwatch. Jurgen Verstrepen schrijft dat Blokwatch moet stoppen “vanwege besparingen bij de socialisten na 10 juni.” Verstrepen probeert de mythe in stand te houden dat Blokwatch gefinancierd werd door de SP.A, maar heeft daar nooit een bewijs van kunnen leveren. Omdat het trouwens niet zo is. Van Steve Stevaert tot Patrick Janssens, de socialisten vertrouwen meer op hun eigen kracht – wat die dan ook nog mag voorstellen – dan zich te vermoeien aan het VB. Het liefst houden ze het VB uit de politieke actualiteit.

Filip De Man heeft een andere financier ontdekt. “De giftige gluiperd (De Man bedoelt Marc Spruyt, nvdr) stopt er nu mee, officieel omdat ‘het Vlaams Belang geen bedreiging meer vormt’. Veel waarschijnlijker is echter dat zijn broodheren van de socialistische vakbond de kraan hebben dichtgedraaid omdat ze eindelijk begrepen hebben hoe contraproductief Blokwatch wel is.” Ook dat is een doorzichtige leugen. Het ABVV had wel sympathie voor wat Marc Spruyt deed, maar in die filosofie was het contraproductief om Spruyt een full time job aan te bieden waardoor hij moest stoppen met Blokwatch. De Man vindt het  “spijtig” dat Blokwatch “niet langer zijn venijn produceert” omdat het zeker bij studenten precies het omgekeerde effect zou hebben van wat beoogd werd. Van dat laatste zijn we nog niet zo zeker. Onderzoek over de vertoning van een onthullende televisiedocumentaire over het Vlaams Blok bracht alleszins meermaals als uitkomst dat jongeren hun eerder positieve ingesteldheid over het VB gingen herzien (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/768/39/lang,nl).

Dalen we nog meer af in de hiërarchie van het VB, komen we uit op Björn Roose die de eer heeft het laatste Blokwatch-artikel aan hem gewijd te krijgen (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/1314/39/lang,nl). Veel heeft hij er trouwens niet op kunnen repliceren. Björn Roose, blogger ondanks zichzelf, verkneukelt zich aan de uitleg van Marc Spruyt over gebrek aan opvolgers. Marc Spruyt:  “Je moet een meer dan behoorlijke basiskennis hebben en ook nog eens goed kunnen schrijven. Vlaanderen ontbeert het aan talent om op een gestructureerde manier met de materie bezig te zijn.” Björn Roose: “Wie talent heeft, zit dus kennelijk niet ter extreem-linkse zijde. Dat moeten we dringend melden aan ‘anti-fascisten’ als Yelloman of het ‘Anti-Fascistisch Front’ die duidelijk nog niet wéten dat ze geen talent hebben.” We troosten ons met de gedachte dat anderen, Blokbuster bijvoorbeeld (zie: http://www.lsp-mas.be/blokbuster/site/bb/htdocs/modules/news/article.php?storyid=697), wel de kwaliteiten van Yelloman en deze blog erkennen. (Illustratie 2: Satire van De Frut van Koekestad – http://www.defrut.be, klik op de illustratie voor een grotere afbeelding).