Blood and Honour Vlaanderen: wat drijft hen?

BH-ConcertBBQ7De jongens en meisjes van Blood and Honour Vlaanderen mogen zich dan vooral uitleven in concerten (foto 1) en drank (foto 2), er is wel een ideologische basis die hen bindt. Vandaar trouwens de SS-herdenkingen die ze zelf organiseren (4 maart 2006 en 10 maart 2007 (foto 3) in Lommel) of waar ze naartoe trekken (11 februari 2006 en 10 februari 2007 in Boedapest, Hongarije). En de Hitler-herdenkingen (op 22 april 2006 en in 2007).

Op de website van Blood and Honour Vlaanderen wordt verduidelijkt waar Blood and Honour Vlaanderen politiek staat: Blood and Honour Vlaanderen ligt overhoop met iedereen. Met de huidige extreemrechtse partijen, die doen immers niets meer dan “politieke postjes verdelen, het verraden van hun ideeëngoed en het naar de mond praten van de machtspartijen in de hoop te mogen deelnemen aan de bestuurspolitiek. Tevergeefs natuurlijk.” Met het grootkapitaal: “Het grootkapitaal haat ons en wij hen, want wij remmen hen, wij willen hen stoppen, wij willen hun opdringerigheid niet! Eerst dringen ze ons een golf van migranten op, ten koste van onze arbeiders. Hun doel is goedkope werkslaven! Daarna dringen ze ons een multicultureel beleid op, voor hun een nog grotere afzetmarkt! (…) Ze manipuleren de politiek volledig en natuurlijk de daarbij behorende machtsinstrumenten! Geef toe, je denkt toch niet dat de bestaande politieke partijen de koers bepalen, wij weten immers beter! Zeg het maar! Toe, je weet wie! Natuurlijk, de zionisten!”

Tegen de bestaande extreemrechtse partijen, tegen het grootkapitaal, tegen het zionisme… Tegen alles wat “IN” is. Muziek: “Vreemd toch dat al die nieuwe groepjes bestaan uit 3, 4, 5 verschillende rassen!” Taal: “Hoe globaler, hoe eenvoudiger en goedkoper om alles aan de man te brengen! (…) Wees verdomd trots op je eigen taal, je eigen dialect: het is de taal van je voorvaderen!” Seksualiteit: “Monogame hetero’s zijn niet IN volgens hen! Volgens hen moet je rondneuken met vrouwen, mannen…” Gezin: “Papa, mama en kindjes? Het systeem wil dit niet, nee nee! Twee papa’s, twee mama’s, liefst nog adoptiekindjes uit de derde wereld. Hier zijn waarschijnlijk niet genoeg wezen om te adopteren!!!!” (Om de citaten enigszins leesbaar te maken, hebben we ze taalkundig licht verbeterd. Het aantal uitroeptekens hebben behouden, als evenveel tekens van de geestelijke armoede bij Blood and Honour Vlaanderen. – red.).

En natuurlijk is Blood and Honour Vlaanderen ook tegen links, al wordt die zelf gemanipuleerd: “Je weet wel de communistjes zonder ideologie, de hersenloze antiracisten en het ander links gepeupel weten zelf van niet beter. Deze lakeien van het systeem laten zich nog meer opzwepen. Terwijl ze oproepen tegen de globalisatie willen ze zelf niets liever dan een globalisatie zij het een lichtjes andere: iedereen is wereldburger, iedereen is gelijk, iedereen even arm!!! (…) Met die rode mietjes zijn we terug in de middeleeuwen, verdomme!” Wat wil men dan wel? “Ons volk heeft een maatschappij nodig waar het individu wel belangrijk is, maar het individu ook het collectieve dient: zijn eigen gemeenschap, zijn eigen land, volk en verder gezien ook ras! Waar mensen hun bedrijf steunen en bedrijven hun werkgever! (…) Dus weg met het grootkapitaal, leve het Nationaal-solidarisme!”

De toekomst lacht Blood and Honour Vlaanderen toe. “Wat dachten ze eerst: we gingen wel verdwijnen, we waren te dom. De mensen zijn de holocaust niet vergeten, dus zullen ze ons wel bespuwen! Maar meer en meer mensen zien hun systeem niet zitten, zien wat er werkelijk gebeurt en zin trots op hun afkomst, op hun ras!” Blood and Honour Vlaanderen kan het alleen maar toejuichen: “Leer over je afkomst, leer een eigen mening ontwikkelen. Weet dat niemand jou moet zeggen waar je naar moet luisteren, wat je moet denken, hoe je moet zijn!” Maar gemakkelijk is dat niet. “Velen van ons zijn al veroordeeld omdat ze hun ras, volk, waarden en nageslacht willen verdedigen! (…) Democratie? Kom zeg, je zegt wat je denkt en week na week kloten ze je: dreigtelefoons, huiszoekingen, ondervragingen! Nog een strategie: het uitspelen van mensen en bewegingen tegen elkaar.”

Bij Blood and Honour Vlaanderen beseffen ze echter dat die verdeeldheid ook wel aan onderlinge twisten ligt. Vandaar de oproep: “Krijg je verstand terug en werk samen in plaats van elkaar af te breken met hersenloze slogans! Kan je niet samenwerken en denk je dat je een betere strategie hebt? Ook goed, maar werk dan naast elkaar en niet tegen elkaar! (…) Zo besloten wij dat Blood and Honour de beweging was om in voort te groeien! Na enkele binnen- en buitenlandse meetings werd er een prachtige groep gevormd. Mensen die zich inzetten, mensen die weten wat ze willen: een toekomst voor ons ras, een samenwerking tussen alle blanke volkeren! (…) Met optredens van echte ‘White Power’-groepen, meetings, gespreksavonden, acties en betogingen in binnen- en buitenland georganiseerd door ons of door een bevriende beweging groeien we uit tot een hechte groep! Gesteund door onze broeders van Blood and Honour uit de hele wereld kwam er weer hoop in de omgeving rond ons!”