Van Vlaams Volksblok naar Vlaams Blok/Belang

Vlaams-VolksblokAntwerpen-aan-de-Antwerpena“Er is een discussie ontstaan over de beslissing van de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans om een anti-islamitische betoging te verbieden. (…) Het is een afweging tussen twee belangrijke principes van de rechtsstaat (de vrijheid van meningsuiting en de verplichting de openbare veiligheid te handhaven, red.) en een dergelijke afweging geeft altijd aanleiding tot discussie. Tot daar is er niets aan de hand” , schreef Yves Desmet in zijn editoriaal voor De Morgen gisteren. Maar het wordt “bijzonder ranzig (…) wanneer je ziet van welke argumenten zelfbenoemde verdedigers van de vrije meningsuiting zich bedienen om hun Grote Gelijk te halen.”

Yves Desmet: “Jurgen Verstrepen had het ongegeneerd over ‘PSS’ers die gevaarlijk zijn voor onze democratie’, zinspelend op de de paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazipartij. Die andere vrijemeningsuitingfan, Philip Dewinter, stelde dat ‘Thielemans zich steeds meer gedraagt als de grootmoefti van Brussel, die naar de pijpen danst van de radicale moslims in plaats van de burgemeester van een Europese stad te willen zijn en de vrije meningsuiting te beschermen’.

In oktober 1938 liet de Antwerpse socialistische burgemeester Camille Huysmans een spandoek van de openbare weg verwijderen. Daarop stond: ‘Antwerpen aan de Sinjoren! Weg met de Joden! Stemt Vlaams Volksblok nr. 5.’ Hij deed dat naar eigen zeggen ‘omdat wij nooit zullen dulden dat de kanker van rassenhaat zich bij onze medeburgers zou inwortelen, en dat er mensen door de straten zouden lopen om andersdenkenden na te schreeuwen, te beledigen of aan te vallen’. Zo hadden de antisemieten het niet begrepen. In hun blad Volksverwering verschenen prompt karikaturen van ‘Escamillio Huysmansky’, de ‘jodenburgemeester’. Een maand later, op 10 november 1938, exact de dag na de Kristalnacht in Duitsland, riepen op een meeting de Vlaamsch Volksblokleiders op tot het ontslag van ‘den socialistische Jodenburgemeester Camille Huysmans’. Ook het Verdinaso liet zich niet onbetuigd en riep op om het ‘door Huysmans aan de joden overgeleverde Antwerpen aan de Antwerpenaren terug te geven’. Jurgen Verstrepen en Philip Dewinter zouden in hun retorische drift voor het behoud van hun vrije meningsuiting misschien iets minder historisch geladen argumenten kunnen zoeken.” 

Voor wie eraan zou twijfelen dat in 1938 op last van de burgemeester de brandweer slogans verwijderde als ‘Antwerpen aan de Sinjoren! Weg met de Joden!’ hebben we hier een afdruk uit het VNV-blad Volk en Staat bijgezet (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Ja, dat waren andere tijden dan nu. Tegenwoordig struikelt bijna niemand nog over een slogan als ‘Antwerpen aan de Antwerpenaren’ (VB-slogan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 – foto 2 – en in1994), en de ‘Weg met de Islam’ spat van de vele VB-websites, weblogs en andere publicaties af.
 

Het standpunt van Yves Desmet ontlokte een paar reacties op de De Morgen-website. Ene ‘Cris Cras’ vindt de verwijzing naar Camille Huysmans erg goedkoop. Cris Cras: “Ze dient enkel om een verband te leggen tussen Nazi’s en Vlaams Belang.” Maar zijn de slogans van het Vlaams Volksblok en van het Vlaams Blok/Belang niet opvallend gelijklopend? Frits Gorlé uit Gent probeert de kerk – pardon, de moskee – in het midden te houden. Frits Gorlé:  “De betoging moet kunnen gezien de dreigende islamisering van Europa.” Stadsgenoot Sami Zemni, onderzoeker aan de Gentse universiteit, relativeerde vorige week in De Standaard nochtans die islamisering van Europa: “De moslims maken vier procent van de Europese bevolking uit maar worden toch steeds meer als een bedreiging afgeschilderd. Dit doet mij aan de jaren dertig en de Kristallnacht denken. Nergens vragen moslims in Europa de toepassing van de sharia (de islamitische wet, red.) De bestaande grondwetten worden niet ter discussie gesteld.” Frits Gorlé vindt wat islam voor ons volk anders wel nuttig. Frits Gorlé: “Een kleine dosis islam in onze maatschappij (is) niet overbodig, gezien het overdreven alcoholverbruik – hoeveel verkeersdoden per jaar? – en de voortschrijdende zedenverwildering.”  Gorlé wil niet dat de islam de overheersende ideologie wordt – wat we begrijpen – maar ziet anderzijds wel goede kanten aan het naleven van de islam. Bij het VB zien ze de zaken scherper: voor het VB is de islam onverzoenbaar met onze democratische waarden, bestaat er geen gematigde versie of is een Europese variant niet mogelijk. Van een begrijpelijke angst maakt het VB een irrationele angst.