Blood and Honour / Combat 18 Vlaanderen

C18-OntwaakC18-Pure-BloodC18-terrorist0VB’ster Janice Laureyssens zocht en vond een fictieve Blood and Honour-afdeling in Marokko om daarover uit te halen, liever dan bij het Eigen Volk Eerst stil te staan bij Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070717). Die jongens blinken weliswaar niet uit in openheid: de website van Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET) is sinds het oppakken van Thomas Boutens & Co off line; de website van Blood and Honour-Vlaanderen die een paar van de beruchte concerten het voorbije anderhalf jaar heeft ingericht, houdt het nog altijd bij een verslag over 2006… Maar met wat surfen bij de internationale website van Blood and Honour kom je terecht bij een nog actieve Vlaamse Blood and Honour-website. Nog wel van de hardste fractie van de Blood and Honour-beweging, een Combat 18-groep in Vlaanderen.

De groep houdt zich voorlopig vooral in stand door als postorderbedrijf te werken: CD’s, pins, affiches… Je noemt het maar. CD’s van Blue Eyed Devils (die te zien waren op het Blood and Honour-concert op 14 oktober 2006 in Ravels), Landser (een in hun thuisland Duitsland verboden groep), Oidoxie (Ravels), Razors Edge (Ravels), Skrewdriver (hét voorbeeld voor al die bands), Warhammer (op 4 maart 2006 in Vremde)… Dvd’s waaronder Leni Riefenstahls Triumph des Willens (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Triumph_des_Willens). Een Adolf Hitler- en een Waffen SS-poster. T-shirts zoals ‘Combat 18 Terrormachine Totenkopf’. En pins met het insigne van de Hitlerjugend en andere minder vrolijke gezelschappen. Een aantal van de aangeprezen producten zijn nog in aanmaak. Zo zal het T-shirt ‘Combat 18 Vlaanderen’ pas vanaf zondag 29 juli geleverd kunnen worden. De pins van ‘Combat 18 Vlaanderen’ zijn er al wel, sinds 9 mei. Glazen asbakken met het Keltisch kruis of de cijfercombinatie 88 kunnen op eenvoudig verzoek eveneens geleverd worden.

Blokbuster heeft als eerste melding gemaakt van de nieuwe website. Op 18 juni schreef Blokbuster: “Na de arrestaties van de aanhangers van BBET (Bloed, Bodem, Eer en Trouw) leek het er even op dat Blood & Honour in dit land beperkt zou blijven tot enkel Blood & Honour Midgard dat vooral in het Brugse actief is. Dat blijkt echter niet te kloppen. Er zijn pogingen om een nieuwe radicale Blood & Honour afdeling van Combat 18 op te zetten. De Vlaamse groep van Combat 18 beschikt reeds over een website, maar veel lijkt daar niet te gebeuren. Het enige verslag van een ‘activiteit’ heeft betrekking op een bezoek aan Duitse geestesgenoten. Verder is er enkel een webwinkel met cd’s, posters van Hitler… Op bepaalde rechtse fora wordt gesteld dat Combat 18 niet bepaald actief is. Het blijft dus afwachten of deze nieuwe poging om Combat 18 in ons land op te zetten een lang leven zal kennen.”

Bij de Vlaamse Combat 18-website reageerde men prompt op dit kort artikeltje: “Normaal antwoorden wij niet op linkse aantijgingen maar aangezien er veel vragen rijzen na het artikel van blockbuster (sic), willen we toch even alles op een rijtje zetten. Er zit geen specifieke beweging of organisatie achter deze website, het word (sic)  alleen actief gesteund door B&H/C18 Vlaanderen. De opbrengst e.d. gaan (sic)  uiteraard terug de beweging in, maar dit betekend (sic) nog niet dat de gehele website eigendom is van B&H/C18 Vlaanderen als organisatie. Verder zullen onze acties zelden openbaar worden gemaakt of opgeëist worden, en al zeker niet op het internet! Als men denkt dat een beweging als B&H/C18 komt en gaat met een internetsite zit men goed fout! Wij (B&H/C18 Vlaanderen) bestaan ten slotte al veel langer dan blockbuster (sic)  vermoed (sic)  en zullen ook nog veel langer doorgaan, wij zullen pas stoppen als de overwinning aan ons is!!! (De uitroeptekens waren in de solden.)  Dus laat jullie niet gek maken door enkele bedenkelijke figuren en denk aan de feiten! Denk bijvoorbeeld aan 14 oktober vorig jaar. (Dit is een verwijzing naar het B&H/C18-concert dat die dag in Ravels, bij Turnhout, plaatsvond en 2 000 neonazi’s uit heel Europa verzamelde. Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061015.)  Verder maken wij hier geen woorden meer aan vuil. Moge de waarheid zegevieren! Hail Combat 18!!! DIR Laufen & A.. B&H/C18 Vlaanderen. Flemish Lion Versand.”

Eén van de weinige andere artikels handelt over het ‘activisme’. Volgens sommigen is “een ‘echte’ Nationaal Socialistische straatactivist (…) er één die zoveel mogelijk demo’s loopt, stickers plakt en af en toe een spuitbus bovenhaalt. Over ‘internetactivisten’ valt met deze mensen niet te spreken, deze zijn namelijk ‘toetsenbordkrijgers’ en zijn ‘nutteloos, zwak, tot last, etc.’.” Natuurlijk zijn ze het met dat laatste niet eens op de B&H/C18 Vlaanderen-website. Volgens ene “A.”, die zegt te spreken namens B&H/C18 Vlaanderen, is er vooreerst een groot verschil tussen betogingen vroeger en nu. Tegenwoordig worden betogingen officieel aangevraagd, en wordt er toestemming voor gegeven waarna een paar honderd “activisten” onder begeleiding van een massaal politiekorps in een compleet afgezette straat “vrij marcheren”. Confrontaties met linksen of “plaatselijke bontkraagjeugd” zijn er nog zelden. “A.” vindt het maar niets. Het is “activisme”, maar geen “radicaal activisme”. Internetactivisme is al even noodzakelijk als demonstraties – de auteur gebruikt hier constant het Hollandse woord voor wat men in Vlaanderen ‘betogingen’ noemt, duidt dit op de achtergrond van de auteur? “Zonder de gemiddelde ‘internet activist’ zou de rekrutering  van de Nationale Beweging massaal afnemen. Ons sterkste wapen, het zwaard van de waarheid, word (sic) amper gebruikt door onze mensen. Eén van de weinige media die wij nog kunnen gebruiken om dit
voort te brengen is het internet, en dit moeten wij optimaal benutten!”

De auteur komt zo tot de conclusie: “Het hedendaagse beeld van activisme is compleet fictief en onjuist. Ik zou het zelfs pacifistisch kunnen noemen. Zoals de gemiddelde shitgarder (= scheldnaam voor Midgarders) enkel concerten organiseert, zo loopt de gemiddelde ‘activist’ enkel demo’s. Beide (sic)  zijn in de fout!” Volgens de auteur kan geen specifieke richting aangeduid worden als de juiste, waarbij men de rest kan verwaarlozen. “Men zal voor zichzelf de keuze moeten maken, niet iedereen is overal voor in de wieg gelegd. (…) Niet iedereen kan een straatgevecht aangaan, net zoals dat niet iedereen een artikel kan schrijven. Dat men dit beide kan is uiteraard wenselijk, maar niet noodzakelijk!” Bij B&H/C18 Vlaanderen vindt men dat ze de elite onder de neonazi’s zijn: “Niet iedereen is in de wieg gelegd voor het radicaal activisme, en om dit te verwachten van iedere Nationaal Socialist is simpelweg zeer kortzichtig! Dat de B&H/C18 manier echter veel meer is dan enkel NVU demo’s lopen (of niet lopen, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070716)  zoals sommigen propageren moge duidelijk zijn! (Waarna een Nederlandse vertaling van het boekje  The Way Forward wordt aangekondigd. Naar de Engelstalige versie kan alvast doorgeklikt worden.)  Dit betekend (sic)  daarentegen niet dat wij van iedereen verwachten zich naar onze elitaire standaard te bewegen! Wat wel te verwachten valt van de gemiddelde Nationaal Socialist is zich naar zijn of haar vermogen in te zetten voor de zaak: Whatever it Takes! Hail Blood & Honour! Hail C18! Heil Hitler!”

Bij de artikels van anderen waarnaar gelinkt wordt is onder andere een pagina waarop de dichtbundel  Nachtwake te koop wordt aangeboden, een boekje met een tachtigtal gedichten die BBET-voorman Thomas Boutens schreef de eerste vier à vijf maanden van zijn gevangenschap. Een ander artikel brengt verslag uit van een herdenkingsmars op 31 maart 2007 in het Duitse Lubeck, waar enkele honderden mensen het leven lieten of zwaar gewond werden als gevolg van een luchtaanval door de Britse luchtmacht. Het verslagje is ondertekend door “J.O. Den Hater, Aktiefront Nederland”. Bij dat Nederlandse “Aktiefront” haalt men ook de mosterd voor een artikel over de multi-etnische samenleving. Integratie van mensen uit verschillende culturen is “totaal niet wenselijk” gezien “onze” cultuur dient beschermd te worden “op raciale basis, en door de raciale basis.”

En Janice Laureyssens, waarom dit niet aanklagen in plaats van het te gaan zoeken bij een vermeende Blood and Honour-groep in Marokko?