Het rapport van de VB-kamerleden en -senatoren

Uitgerekend op de dag waarop Karel Dillen begraven werd, een man die dixit Manu Ruys als parlementair “een grijze nulliteit” was, een man die in het parlement maar “zat er te zitten, met een gelaatsuitdrukking waarop niets te lezen viel, als een zwijgende figuur die aandachtig luisterde en niet verroerde”, publiceerden  De Standaard en  De Morgen hun rapporten over de Vlaamse leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat. Nogal wat VB-parlementsleden treden in de voetsporen van Karel Dillen met een score van 1 op 10: Alexandra Colen, Nancy Caslo, Staf Neel… De VB’ers Jaak Van den Broek en Wim Verreycken halen zelfs nog minder. De enige die er positief uitspringt is Bart Laeremans. De Standaard schrijft: “Je zou haast vergeten dat het om een Belanger gaat.” VB-fractieleider Gerolf Annemans becommentarieert: “Een mens zou willen dat het allemaal Laeremansen waren.”

Algemene conclusie van De Morgen  is dat slechts twee verkozenen (SP.A’er Guy Swennen in de Kamer en CD&V’er Hugo Vandenberghe in de Senaat) uitmuntend presteren. Daarnaast zijn er nog wel een paar goed werkende parlementsleden maar die worden door hun partij opzij geschoven (Fons Borginon, Open VLD) of geven er gefrustreerd de brui aan (Greta D’Hondt, CD&V). “En nog opvallend: heel wat verkozenen zijn carrément  gebuisd, eenvoudigweg omdat ze de afgelopen vier jaar nauwelijks waarneembare tekens van leven hebben gegeven.” Maar er zijn het die het erger maken dan anderen. Vergelijken we even de twee oppositiepartijen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat: de CD&V en het VB. De CD&V-parlementsleden krijgen in De Standaard  gemiddeld een score van 5,9 op 10, bij het VB komen ze amper aan 3,2 op 10. Van veel Vlaamse kracht van het VB (foto 1: de jongste verkiezingsslogan) is in het parlement weinig te zien. En het is niet dat men bij De Standaard  de CD&V heeft voorgetrokken, want daar zijn er evengoed mensen bij die beschamend weinig punten krijgen (Marc Van Peel: 2 op 10, idem voor Theo Kelchtermans…).

VB-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Gerolf Annemans (foto 2, in De Standaard  5,5/10, in De Morgen  twee sterren wat omgezet in punten 4/10 geeft) krijgt als commentaar in De Standaard  (DS) mee dat het VB zelden de gebeurtenissen stuurt maar er altijd welhandig op inspeelt, waarbij Annemans geen dossiervreter is maar wel politiek intelligent reageert. “Annemans ziet de kwetsbare punten van zijn tegenstander.” Bij De Morgen  (DM) zijn ze minder positief ingesteld over Annemans: “Herleidde het oppositie voeren helemaal tot de edele kunst van de conference. Nog steedes welbespraakt, maar de plaat is nu echt wel grijsgedraaid. De uitzichtloosheid begint et wegen.” Over zijn fractieleidersschap zijn de twee kranten verdeeld. DS: “Geheel volgens de filosofie van de partij leidt Annemans de fractie erg autoritair.”; DM: “Domineert zijn fractie helemaal niet meer zoals in de goede oude tijd en mag in de groeiende chaos en intrigesfeer dus stilaan zijn rugdekking beginnen te verzorgen.”

Over Koen Bultinck (5 en 3/10) schrijft DS: “Bij de voorstelling van de partijbrochures over sociale zekerheid en werk raakte hij na enkele vragen van journalisten helemaal in de war.”. Voor Gerolf Annemans is Bultinck daarentegen een autoriteit op het vlak van de sociale zekerheid, een onmisbaar iemand. DM ziet een evolutie: “Nog lang niet top, maar ook niet langer schabouwelijk.” Over Nancy Caslo (1 en 0/10) is de conclusie van DS: “Nooit iets van gezien.” DM weet: “Mag na 10 juni op het VB-secretariaat in Boom gaan werken. Dat is dichter bij huis, maar geen promotie. Verdient die ook niet.” Alexandra Colen (1 en 0/10) schrijft DS: “Op het vlak van parlementaire luiheid kent Colen nauwelijks haar gelijke.” Gerolf Annemans beaamt: “Ze is stilgevallen.” Bij DM luidt het: “Is zeker van een Kamerzetel zolang ze haar mond niet opendoet. Deed dat de afgelopen jaren voortreffelijk.”

Guy D’Haeseleer, vorige week nog naast Frank Vanhecke spreker op de 1-meiviering van het VB, krijgt 4 en 2/10. DS: “Maakte ons duidelijk dat Vlaams Belang, om zijn kiezers te bekoren, nog verder gaat dan het ABVV als het gaat om uitkeringen (onbeperkt in de tijd) of het brugpensioen (moet altijd kunnen). Ook hij raakt in de war als journalisten vragen stellen.” Bij DM is vooral D’Haeseleers “consequente aanwezigheid in de cafés rond Ninove” opgevallen. Filip De Man (6 en 1/10) wordt in DM geportretteerd als “Zelfverklaard bewaarder van de Vlaams Bloklijn en gebruikt daar schaamteloos de camera’s in de Kamer voor. Specialist van de ranzige tussenkomsten.” Voor Gerolf Annemans is Filip De Man “minder onredelijk dan hij wordt afgeschilderd.” De output van Ortwin Depoortere (2 en 0/10) was volgens DS “onbestaande op een vraag over de solden na.” Ook DM heeft Depoortere “Niet gezien of gehoord”, en meent dat hij sinds het tegenvallend resultaat van het VB in Gent “helemaal in ongenade gevallen” is. Gerolf Annemans denkt daar anders over: “Deze stille kracht verdient het om terug te komen.”

Over Marleen Govaerts (1 en 0/10) hadden we het hier onlangs nog (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070429). Zij komt na 10 juni niet meer terug naar het parlement. DM noteert: “Zat al niet op haar plaats in het parlement, laat staan in de zware commissie Financiën. Las daar de tussenkomsten van haar echtgenoot-boekhouder voor. Is zelf geen boekhouder en begreep dus niet altijd wat ze voorlas.” Hagen Govaerts (4 en 3/10) had volgens DM als belangrijkste politieke opdracht “de commissie Naturalisaties er met een zekere regelmaat aan herinneren dat het land vol is, dat de snel-Belgwet een schande is en dat allochtonen meer dan gemiddeld crimineel zijn.” Alsof er geen andere VB’ers zijn die dat zouden kunnen beweren. Voor DS volgt hij de begroting op de voet “maar reikt hij niet tot aan de enkels van de begrotingsspecialisten van CD&V.” We besluiten (voorlopig) met de beste van de hoop: Bart Laeremans (foto 3 – 7,5 en 5/10). “Sterkste parlementslid van de fractie”, noteert DM die wijst op zijn aanwezigheid in de commissie Justitie maar ook “als Vlaams-nationalist uit de Brusselse rand vreemd genoeg totaal afwezig in het B-H-V-debat.” Volgens DM is hij een potentiële opvolger voor Gerolf Annemans.

  • Een volgende keer meer over de vijftien andere VB’ers in het federaal parlement. De opvolger van de in maart overleden Guido Tastenhoye, Turnhoutenaar Paul Meeus, slaan we over wegens tekort verblijf in de Kamer.
  • Het grote voorbeeld voor de VB-parlementsleden: http://www.blokwatch.be/content/view/1280/39/lang,nl