Het rapport van de VB-parlementsleden

Met de federale verkiezingen op 10 juni in het vooruitzicht heeft  Gazet van Antwerpen een parlementair rapport opgemaakt voor de Kamer- en Senaatsleden in de provincie Antwerpen en de regio’s Sint-Niklaas en Leuven. Hoe actief waren onze parlementariërs de voorbije vier jaren?

Hoeveel wetgevende initiatieven namen ze en hoe vaak stelden ze resoluties voor (hierna aangegeven met: w.), hoe vaak waren ze rapporteur over commissiewerkzaamheden in de plenaire vergadering (ra.), hoeveel mondelinge vragen stelden ze zowel in de plenaire vergadering als in de commissiezittingen (m.) en hoeveel schriftelijke vragen stelden ze (s). Maar – zo waarschuwt de krant – het is oppassen met vergelijkingen. Er is bijvoorbeeld een hemelsbreed verschil in de werking en de opdracht van een lid van de meerderheid enerzijds en een van de oppositie anderzijds. Vergelijkingen worden daarom best binnen een groep parlementsleden in eenzelfde situatie gemaakt.

Maar ook dan – voegen wij er aan toe – zeggen die lijstjes nog niet alles. Nogal wat wetsvoorstellen van het VB worden door meerdere VB’ers ondertekend, alhoewel vaak maar één VB’er er echt voor in de weer is geweest. Het aantal wetgevende initiatieven moet dus gerelativeerd worden. En de berg mondelinge interventies en schriftelijke vragen vergt ook al enige relativering. Een vraag als – ze is al wat gedateerd, maar we verzinnen het niet – “Hoeveel verkeerspalen zijn al van rood-wit naar geel-zwart overschilderd?” zal misschien wel enige relevantie hebben in Vlaams-nationalistische kringen, maar daarbuiten? En een vraag naar bijvoorbeeld de Visakaart-uitgaven van alle ministers telt als evenveel vragen dan er ministers zijn vermits die vraag aan elke minister afzonderlijk wordt gesteld.

Dat gezegd zijnde zijn hier de ‘prestaties’ van de VB-verkozenen in de provincie Antwerpen en de regio’s Sint-Niklaas en Leuven. We vermelden vooraf ook of ze rechtstreeks verkozen zijn (r.) dan wel vervanger (v.) of gecoöpteerde (g.) zijn, en hoeveel voorkeurstemmen ze haalden (het getal na de aanduiding r.,  v. of g.). Vergelijkingen qua voorkeurstemmen zijn echter maar relevant voor zover ze binnen dezelfde kieskring gebeuren. Hieronder lees je dus eerst of de heren en dames VB’ers al dan niet rechtstreeks verkozen zijn, dan wat hun aantal voorkeurstemmen was, hoe vaak ze wetsvoorstellen of resoluties indienden, hoe vaak ze rapporteur waren van commissievergaderingen, hoeveel mondelinge vragen ze stelden en hoeveel schriftelijke.

Kamer – Kieskring Antwerpen
Gerolf Annemans: r. – 76 829 – 55 w. – 0 ra. – 75 m. – 342 s.
Nancy Caslo (foto 1): r. – 6 270 – 0 ra. – 16 w. – 25 m. – 37 s.
Alexandra Colen: r. – 18 313 – 0 ra. – 51 w. – 0 ra. – 4 m. – 35 s.
Jan Mortelmans: r. – 7 705 – 0 ra. – 66 m. – 286 s.

Staf Neel: r. – 7 122 – 20 w. – 0 ra. – 33 m. – 283 s.

Luc Sevenhans: v. – 7 905 – 21 w. – 0 ra., – 193 m. – 143 s.

 

Kamer – Kieskring Leuven

Hagen Govaerts: r. – 9 488 – 0 ra. – 142 m. – 221 s.

 

Kamer – Kieskring Oost-Vlaanderen, Sint-Niklase verkozenen

Jaak van den Broeck: r. – 6 363 – 19 w. – 0 ra. – 0 m. – 3 s.

 

Senaat

Hugo Coveliers (Vlott): r. – 53 341 – 18 w. – 2 ra. – 13 m. – 3 s.

Frank Creyelman: g. – 22 309 – 35 w. – 0 ra. – 42 m. – 86 s.

Anke Van dermeersch: r. – 106 694 – 57 w. – 1 ra. – 130 m. – 349 s.

Wim Verreycken: r. – 37 063 – 32 w. – 0 ra. – 44 m. – 59 s.

 

In de Antwerpse kieskring is er nog één Kamerzetel bezet door het VB. De zetel van de op 8 maart overleden Guido Tastenhoye, nu ingenomen door Turnhoutenaar Paul Meeus. Zoals bekend wil Gerolf Annemans (foto 2) havenbaas Bruno Valkeniers en Vlaamse Volksbeweging-figuur Rita De Bont in de Kamer loodsen. Er wordt gezegd dat Nancy Caslo en Staf Neel het dan wel voor bekeken mogen houden in de Kamer. Op basis van haar ‘prestaties’ is dat best aannemelijk voor Nancy Caslo. En Staf Neel is evenmin een ‘groot licht’. Van hem is trouwens het voorbeeld van schriftelijke vraag over de overschilderde verkeerspalen. Sinds het boek van Geert Van Cleemput Vlaams Geblokkeerd  weten we echter dat Annemans zich liever laat omringen met brave ja-knikkers dan met mensen die ook weleens eigen inzichten kunnen hebben. In elk geval het is Gerolf Annemans die beslist over de lijsten voor het federaal parlement. Annemans voor het federaal parlement, Dewinter voor het Vlaams parlement… en Frank Vanhecke mag daar op toekijken, maar ook niet meer dan dat.