Verhindert overheid SS-herdenking en Blood and Honour-concert aanstaande zaterdag?

BH-10-maart-2B&H-VremdeBijna dag op dag een jaar na SS-herdenking in Lommel en het Blood and Honour-concert in Vremde op 4 maart vorig jaar wil Blood and Honour-Vlaanderen & -Nederland aanstaande zaterdag opnieuw een SS-herdenking en een Blood and Honour-concert in ons land organiseren. De SS-herdenking vorig jaar gebeurde stiekem in ons land, nadat een SS-herdenking in Nederland verhinderd werd. Nu wordt openlijk aangekondigd dat men de gesneuvelde “helden” (sic) wil herdenken. Waar de herdenking en het bijhorend concert zal doorgaan, is nog niet bekend. Maar het moet voor de overheid toch een klein kunstje zijn om minstens al de SS-herdenking te beletten. Het AFF verstuurde daarom onderstaande brief naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

“Geachte heer Patrick Dewael, Geachte mevrouw Laurette Onkelinx. Op 4 augustus vorig jaar kreeg u van ons een brief waarin we u herinnerden aan de SS-herdenking die de neonazi’s van Blood & Honour Vlaanderen en Nederland op 4 maart 2006 op het militair kerkhof in Lommel georganiseerd hebben, nadat een SS-herdenking in Nederlands Limburg onmogelijk was geworden door een actie van AFA-Nederland en het gemeentebestuur van Venray. Dezelfde dag was er nog een neonazi-concert in Vremde, bij Boechout. Een concert waar een VTM-cameraman zwaar werd toegetakeld, maar uw politiediensten niets strijdig met de wetgeving zagen. Al was het maar omdat ze zich beperkten tot het zien of het buiten de concertzaal rustig bleef.

We informeerden u dat Blood & Honour Vlaanderen op 12 augustus 2006 een nieuw concert wilde inrichten en vroegen u om de bijeenkomst te verhinderen, minstens de politiediensten de nodige vaststellingen te laten doen met betrekking tot overtredingen op de wetgeving inzake racisme en het negationisme. Het aangekondigde concert bleek uiteindelijk in het Vlaams-Brabantse Hever, bij Boortmeerbeek plaats te vinden. Niet ver van het monument dat herinnert aan een treinkonvooi naar Auschwitz dat op 19 april 1943 door het verzet tot stilstand werd gedwongen waardoor 231 Joodse burgers aan een gewisse dood konden ontsnappen. Andermaal deden de politiediensten niet de vaststellingen die zich opdringen.

Bij gelegenheid van een herdenking in de Dossin-kazerne in Mechelen op 3 september vorig jaar deed u, minister Dewael, een oproep aan de parlementsleden om wetgeving op te stellen aan de hand waarvan rechters neonazistische organisaties als Blood & Honour Vlaanderen en Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET) konden verbieden. Sindsdien hebben we er niets meer over gehoord, en alhoewel we u per brief van 28 augustus waarschuwden dat een derde Blood & Honour-concert gepland was voor 9 september 2006, kon dit concert andermaal ongestoord doorgaan. Nu in Wolfsdonk, deelgemeente van Aarschot. Er is niet veel bekendgeraakt over de opkomst, maar de gehuurde voetbalkantine had alleszins een grotere capaciteit dan de eerder gehuurde zalen in Vremde en Boortmeerbeek, en er werden die avond nogal wat buitenlandse autonummerplaten gesignaleerd in deze uithoek van Aarschot.

Zaterdag 14 oktober 2006 organiseerde Blood and Honour-Duitsland/Combat 18, de radicaalste vleugel van Blood & Honour, zeg maar BBET in het kwadraat, een Ian Stuart Memorial in Ravels, bij Turnhout. Niet minder dan 2 000 neonazi’s verzamelden in Nederland, net over de grens met Duitsland, om vervolgens in een colonne van auto’s en bussen naar ons land af te zakken. Alhoewel het concert door Duitse neonazi’s werd georganiseerd, vond het concert in Vlaanderen plaats. Omdat de Belgische overheid soepelder optreedt ten aanzien van dit soort evenementen dan de Duitse. Op 10 juni vorig jaar nog bijvoorbeeld verbood de Duitse overheid een neonazi-bijeenkomst in Jena, waar groepen uit het Blood & Honour-circuit zouden aantreden, naast onder andere een spreker van het Vlaamse ‘Groen Rechts’.

Op 22 februari maakte nu eens niet de weblog van het Anti-Fascistisch Front (www.aff.be) maar de krant De Standaard  als eerste bekend dat een volgend Blood & Honour-concert in ons land gepland is op zaterdag 10 maart. Aanstaande zaterdag, dus (foto 1: klik eenmaal op de affiche om een grotere afbeelding). Het is een organisatie van de Blood & Honour-afdelingen Vlaanderen en -Nederland (foto 2: B&H-concertgangers in Vremde; foto 3: militanten van B&H-Nederland). Op de affiche voor aanstaande zaterdag wordt aangekondigd dat hulde zal gebracht worden aan de gesneuvelde SS-soldaten.

Nu lijkt het ons toch niet moeilijk voor u om in kaart te brengen waar dit zou kunnen gebeuren. Wegens het uitblijven van het wetsvoorstel dat op uw aansturen, minister Dewael, zou ingediend worden door de kamerleden Koen ’t Seyen en Claude Marinower, vragen wij u om alvast ordemaatregelen te nemen opdat de militaire kerkhoven en dergelijke meer aanstaande zaterdag geen verzameloord worden voor de neonazi’s van Blood & Honour. Op die kerkhoven rusten ook zij die hun leven lieten in de strijd tegen de nazi-bezetting, en als eerbetoon aan hen lijkt het ons niet gepast daar zaterdag Blood & Honour-leden en hun sympathisanten de toegang te verlenen.

In een moeite door kan u ook ordemaatregelen nemen om het aan de SS-herdenking verbonden concert die dag onmogelijk te maken. De volledige line up is nog niet bekend. We weten wel dat onder andere Eternal Pride uit Duitsland is aangekondigd, een groep die vorig jaar ook al optrad op de Blood & Honour-concerten in Vremde en Wolfsdonk, en bekend is omwille van de covers die de groep brengt van de door de Duitse overheid verboden nazi-muziekgroep Landser.

Het Anti-Fascistisch Front (AFF) vraagt:
– te verhinderen dat aanstaande zaterdag in ons land een SS-herdenking kan doorgaan;
te verhinderen dat aanstaande zaterdag het geplande Blood & Honour-concert kan plaatsvinden;
er werk van te maken nog vóór het parlementair reces met het oog op de verkiezingen op 10 juni, de wetgeving aan te passen zodat neonazi-groepen als Blood & Honour in ons land, net als in Duitsland en andere landen, verboden kunnen worden.”