8 oktober 2006 (2)

Districsthuis HobokenIn de stad Antwerpen waren er ook nog districtsraadsverkiezingen. In twee districten (Antwerpen en Borgerhout) bonjourde het VB achteruit (respectievelijk met 1,1 % en 4,6 %). De meeste lijsttrekkers laten de districten voor wat ze zijn, en gaan nu de VB-gemeenteraadsfractie bevolken (Bart Debie, Borgerhout; Jan Penris, Merksem…). Hoboken (foto: districtshuis), waar de bestuursvorming in een patsituatie zit en Tuur Van Wallendael als bemiddelaar is gevraagd, waar Gents gemeenteraadlid Wim Wiemen naartoe verhuisd is om de kwaliteit van het plaatselijk politiek personeel op te krikken, zal het waarschijnlijk zonder Wim Wiemen moeten doen. Wiemen, persoonlijk medewerker van Philip Dewinter, gaat zijn baas ook al ondersteunen in de Antwerpse gemeenteraad. In de districtsraden werden 77 zitjes veroverd, een winst van 4.

Districtsraden. In het district Antwerpen behaalde het VB, met Gerolf Annemans als lijsttrekker, 27 % en 9 zetels; Berchem: 28,8 %, 6 zetels; Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 35,8 %, 6 zetels; Borgerhout: 30,7 %, 8 zetels; Deurne, met lijsttrekker Guido Tastenhoye die naar verluidt ook al zou verkassen naar de gemeenteraad: 43,5 %, 11 zetels; Ekeren: 33,4 %, 7 zetels; Hoboken: 41 %, 10 zetels; Merksem: 41,5 %, 11 zetels; Wilrijk: 31,8 %, 8 zetels.