Wie laatst lacht, best lacht. BBET-leden opgepakt.

Vorige woensdag schreven we hier dat BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw) lacherig reageerde op de AFF-brief aan de ministers Dewael en Onkelinx om organisaties als Blood & Honour Vlaanderen te verbieden, maar zenuwachtig werd toen bleek dat minister Patrick Dewael zich achter dat idee schaarde en de parlementsleden opriep om hiervoor het nodige wetgevend werk te verrichten (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060906&number=1&unit=days). BBET reageerde prompt met een artikel op hun website. Het begint grootsprakerig: “De jongens en meisjes van AFF vervoegen duizenden landsgenoten  (sic) en tienduizenden leden van de uitgebreide Europese familie door BBET te lezen.” Ze herhalen nog eens hun kritiek op de uitspraken van Dewael, en halen dan zinsneden op deze weblog door de mangel. Van “Aan een herhaling van het nazi-regime hebben wij geen behoefte, en een verbod op organisaties die het nazi-regime verheerlijken en dezelfde ideeën uitdragen als de nazi’s destijds, lijkt ons op zijn plaats.” Maken ze: “Aan een herhaling van het Sovjetregime hebben wij geen behoefte, en een verbod op organisaties die het Sovjetregime verheerlijken en dezelfde ideeën uitdragen als de Sovjets destijds, lijkt ons op zijn plaats.” We veronderstellen dat ze het stalinistisch regime verwerpen, en los van het feit dat de hele trotskistische familie en anderen het stalinistisch regime bekritiseerden, heeft er iemand hier last gehad van dat regime? Integendeel, het was in grote mate door de inzet van het Sovjetleger dat Hitlier en nazi-Duitsland verslagen werd. Maar ze lezen bij BBET graag onze weblog. BBET: “Wij zijn écht geïntegreerd  (sic, waarschijnlijk bedoelde men: geïntrigeerd), zelfs gebiologeerd door de kromme redeneringen en het gebrek aan kennis en logica die daar geëtaleerd worden. Een beetje zoals een treincrash in slow motion te zien gebeuren, zo lezen we dagelijks hun stukjes.”

Helaas zullen vele BBET-leden vandaag niet op het internet geraken, nu zeventien van hen opgepakt zijn. Na huiszoekingen in de kazernes van Leopoldsburg, Kleine Brogel, Peer, Brussel en Zedelgem, en op achttien privé-adressen in Vlaanderen, zijn zeventien BBET-leden gearresteerd, waarvan tien militairen en zeven burgers. De speurders namen onder meer verschillende vuurwapens, ontstekers voor landmijnen, een grote hoeveelheid munitie, explosieven en een zelfgemaakte bom met ontsteker in beslag. “De hoofdverdachte richtte sinds 2004 geleidelijk zijn eigen clandestiene organisatie op, waarvan het gedachtengoed gebaseerd is op zijn eigen extreem-rechtse, neonazitische en negationistische ideeën”, zei federaal procureur Daniel Bernard. “Hij organiseerde paramilitaire oefeningen, survivalweekends en schiettrainingen (…). Hij bouwde ook internationale contacten uit, onder meer met de Nederlandse extreem-rechtse groepering Nationale Alliantie.” Het parket van Dendermonde zegt de man al sinds 2004 te volgen, maar “de wapenhandel van de groepering werd zo actief, dat we niet langer konden wachten om de verdachten op te pakken.” Naast vuurwapens en explosieven werden ook kogelvrije vesten en gasmaskers gevinden, naast extremistische literatuur en documentatie met neonazistische symbolen. Waarschijnlijk waren de opgepakten allen lid van BBET, de hoofdverdachte is het alleszins. In het Belga-bericht over de aanhoudingen wordt BBET geitueerd als een afscheuring van Blood & Honour Vlaanderen, waarbij een ideologisch conflict over de inmenging van Amerika in Irak als basis van de breuk naar voor wordt geschoven. Allicht zit Belga een stuk dichter bij de waarheid als het als reden voor de breuk ook alcohol en vrouwenkwesties aanhaalt.