BBET misnoegd om AFF-vraag en oproep van Dewael om neonazi-organisaties te kunnen verbieden

Vorige week publiceerden we hier een Open Brief van het Anti-Fascistisch Front (AFF) aan de ministers Dewael en Onkelinx om te beletten dat de Ian Stuart Memoral van Blood & Honour Vlaanderen aanstaande zaterdag 9 september kan doorgaan, en een aanpassing van de wetgeving te vragen om neonazigroepen als Blood & Honour Vlaanderen, zoals in Duitsland en andere landen, te verbieden (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060829&number=1&unit=days). Op het forum van Stormfront werd daar laconiek op gereageerd. Een BBET-aanhanger die zich bedient van de nickname Obersturmführer schreef: “Ze kunnen beter een wet maken, dat mensen verplicht minstens 1 keer per week onder de douche moeten. Dan zou de AFA/AFF gelijk wat minder stinken.” Nu minister Patrick Dewael eveneens een aanpassing van de Belgische wetgeving bepleit om neonazi-organisaties op te doeken (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060904&number=1&unit=days) reageren ze bij BBET zenuwachtiger. BBET staat voor Bloed-Bodem-Eer-Trouw en is de oorspronkelijke Blood & Honour-groep in Vlaanderen. Anderen zijn nu met de naam en de erkenning voor Vlaanderen van deze internationaal vertakte organisatie aan de haal. De groep die zich de laatste maanden in de kijker werkt met Hitler-herdenkingen, eerbetoon aan SS’ers en Oostfronters, en hun beruchte concerten. BBET wordt de meer intellectuele tak van de familie genoemd, wat nog niet betekent dat het fijnzinniger lui zijn. De virulente jodenhaat en oproepen pro het ‘Blanke Arische Ras’ vind je hier als nergens anders.

Volgens BBET is de oproep van Dewael “het bewijs dat teveel Holocaust-indoctrinatie de hersenen serieus aantast en een gevoel voor rechtvaardigheid en vrijheid aantast”. Volgens BBET zou niet BBET maar de reguliere vrijmetselarij verboden moeten worden. Maar ze koesteren bij BBET geen valse hoop “wetende dat België geen democratie is maar een judeocratie waar het joodse machtsstreven voorrang krijgt op de autochtone ontplooiing”. Ze nemen het bij BBET niet dat “volksverlakkers als Dewael” zouden bepalen “wie een ‘vijand’ en wie een ‘vriend’ van de vrijheid is”. Bij BBET hebben ze nog niet begrepen dat niet Dewael een wetsontwerp wil maken, wel wil hij dat het parlement een wetsvoorstel zou bespreken en de rechters na goedkeuring van het nieuwe wettelijk kader zouden oordelen of groeperingen als BBET en Blood & Honour Vlaanderen nog kunnen. Bij BBET voorzien ze wel allerlei juridische implicaties. Volgens BBET is Dewaels voorstel “zo ontoelaatbaar ver dat het ondertussen protestbrieven van juristen zou moeten regenen”. Volgens BBET zou de nieuwe wetgeving eenzelfde lot beschoren zijn als de genocidewetgeving die afgevoerd werd nadat men “de verkeerde massamoordenaars” begon aan te klagen. “Zo zal ook de Lex Dewaelis uiteindelijk afgevoerd worden. Gun een paar hedendaagse Uilenspiegels de kans en talrijke joodse verengingen zullen in aanmerking komen voor een verbod wegens ‘xenofobie’” Volgens BBET is de aangehaalde motivering ook onjuist. “Momenteel kunnen individuen op basis van de antiracismewet wel worden veroordeeld, maar verenigingen of organisaties niet.” Waarom kon het dan dat drie mantelorganisaties van het Vlaams Blok, met hun statuut van vzw, gerechtelijk bestraft werden? “De geviseerde organisaties B&H en BBET hebben bovendien geen statuten noch structuren. Het is momenteel zo dat reële organisaties bestraft c.q. verboden kunnen worden. Na Dewael’s aanval van zinsverbijstering zullen voortaan ook feitelijke organisaties bestraft c.q. verboden kunnen worden.” Voor BBET is Dewaels voorstel “de zoveelste stap naar een regelrecht verbod op de ideeën zelf. We herhalen het nog maar eens: Die Gedanken sind nicht frei!”

Bij BBET willen ze niet begrijpen dat rechten beperkt worden door andere rechten. Het is niet omdat er een recht op eigendom is dat je iets onrechtmatig mag toe-eigenen. Het is niet omdat er een recht op vrije meningsuiting is dat je een andere mag belasteren. Aan een herhaling van het nazi-regime hebben wij geen behoefte, en een verbod op organisaties die het nazi-regime verheerlijken en dezelfde ideeën uitdragen als de nazi’s destijds, lijkt ons op zijn plaats. Al zullen we dan wel hilarische teksten missen als die ene Andries Pretorius laatst op de BBET-website kwijt kon: Wat te doen? Een essay over de plichten van de NS-militant. BBET zegt wel uitdrukkelijk dat dit een persoonlijke mening is, maar plaatst toch zijn “enige gedachten voor een ideale Nationaal-Socialistische Republiek”. Het is een 15-puntenprogramma. 1. “Mannen en vrouwen kunnen een bijdrage leveren aan de groei en bloei van het Arische Ras door hun zaad of hun eicellen te doneren. (…) Politiek is het een goede zaak dat er gewoon een verplichting komt voor alle gezonde mannen en vrouwen om zaad en eicellen te doneren, zodat geen enkele vrouw die een kind wil hebben, droog hoeft te zitten.” De auteur ziet “zware belastingdruk en zo nodig ook bestraffing voor de weigeraars”wel zitten om iedereen aan te manen zijn of haar plicht te doen. 2. “Zelf grote gezinnen stichten, waarbij naast de monogame gezinnen ook ruimte moet zijn voor de polygyny (één man met meerdere vrouwen) zoals bij de Vedische Ariërs der oorspronkelijke Hindoe-traditie, Mohammedanen en de Mormonen. Iedere Westerling is rijk genoeg om een gezin van tien of meer kinderen te onderhouden. (…) NS-militanten hebben verder niet nodig zulke decadente zinloze en ziekelijke zaken als alcoholische dranken, tabak en het gokken. Zonder de zinloze pseudo-genotsmiddelen kan veel tijd en geld en moeite gestoken worden in investeringen in de toekomst: het genetisch overleven van het Arische Ras.” De belastingsdruk, het stemrecht en zelfs de vraag of je als volwassene beschouwd wordt met alle rechten vandien, wordt door de auteur gekoppeld aan het aantal kinderen dat je laat baren.

3. “Het drie-generatiegezin of zelfs vier-generatie-gezin moet verplicht worden gesteld. Alle bejaardentehuizen worden opgeheven. Grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen leven in Sibbe-verband. De bejaardentehuizen verdwijnen en in plaats (…) komt er de nieuwe Raciale Nationaal-Socialistische architectuur, best met de gezellige woningen in vakwerk rond een plein waar de kinderen kunnen spelen en waarop de volwassenen goed toezicht kunnen houden. (…) Jeugdbendes en jeugdsubcultuur verdwijnt ten bate van een Sibben-cultuur. Zo een leven is veel goedkoper dan heden met de geatomiseerde samenleving met twee ouders en twee kinderen; iedereen kan elkaar immers helpen met gebruikte spullen en door vrij massale aankoop van voedsel dat genuttigd wordt in regelmatige gezamenlijk maaltijden, met Opa en Oma aan het hoofd van de tafel. Religieuze rituelen worden zo Sibbe-rituelen, Kerst en Pasen krijgen een familiale betekenis welke zij in de joods-plutocratische tijden verloren.” Bij 4. lezen we een pleidooi om het bezit van personenbusjes te bevorderen ten nadele van de kleinere personenwagens. Onder 5. bespreekt men euthanasie, “een moeilijk vraagstuk doch zeker is euthanasie noodzakelijk voor diegenen die bewuste moordenaars zijn van hun eigen volk. We kunnen niet ten eeuwigen dage de pensioenen en stijgende ziektekosten blijven opbrengen van allerlei grijze parasieten die hun tijd en geld verspillen aan exotische seksvakanties of geföhnde poedel
s. Respect voor bejaarden en hun blijvende respectvolle integratie in de Sibbe-maatschappij is noodzakelijk, maar dat betekent niet dat mensen recht op respect of steun hebben alleen maar vanwege hun leeftijd. Gedaan met de grijze parasieten en grijze pubers”, en dan wordt gelinkt naar een artikel waarin men Wim Elbers op de korrel nam om zijn uitspraak “Geef mij maar een knappe Thaise vrouw in plaats van een Vlaamse met dikke kont en hangtieten“. Een inderdaad beledigende uitspraak, maar daarom een reden om euthanasie te plegen op Elbers?

Onder 6. vinden we een pleidooi om boetes en gevangenisstraffen mede te laten bepalen door het aantal kinderen dat men heeft. “Wie kinderloos is, krijgt de maximumstraf op één en ander, en kinderrijke ouders krijgen minder straf en minder boete in gelijkblijvende omstandigheden.” En zo gaat dat nog een tijdje door. Onderwijs, kansen op de arbeidsmarkt, de prijs van goederen die je koopt, enzovoort wordt afhankelijk gemaakt van het aantal kinderen dat gebaard worden. Er zouden dagelijks twee Nationaal-Socialistische kranten verschijnen. “Een wat meer intellectuele krant met veel cultuur en een wat minder intellectuele krant met veel sport.” En zo belanden we bij 13. “Alle mannelijke burgers worden lid van schutterijen ofwel schietverenigingen, ook onder de naam gilden, en oefenen maandelijks met vuurwapens. Dit schept een sociale band tussen de leden, geeft een stuk gezelligheid en impliciet algemene politieke vorming.” De kledij wordt onder 14. voorgeschreven: “Kleding kan vrijwel gratis of zelfs gratis in het kader van staat en partij aan de bevolking worden aangeboden. Zo vormt men het volk naar grotere geslachtelijke differentiatie (mannen dragen broek, vrouwen dragen rok) en vormt men het volk met kledij in Nationaal-Socialistische zin. Gezonde kledij, inclusief gezond schoeisel, is belangrijk. Te strakke broeken zijn schadelijk voor het zaad in de mannelijke testikels en vrouwen zijn vatbaar voor modes die schadelijk zijn voor de lichamelijke ontwikkeling. Ook de haardracht kan zo worden gereguleerd. (…) Ten aanzien van haardracht mogen we aannemen dat oudere heren die de samenleving (onder andere demografisch) goed hebben gediend hun waardigheid kunnen en mogen tonen met een snor of baard. Anders is de regel kort en gladgeschoren voor mannen. Vrouwen dragen hun haar lang.” Tatoeëringen zijn niet toegelaten. Bart Debie zou dus al niet passen in de nationaal-socialistische maatschappij die men voor ogen heeft. Samenleving waar je (punt 15) je eigen waar kan kopen bij de nationaal-socialistische supermarkt. “Een initiatief dat niet hoeft te wachten tot de Nationaal-Socialistische Revolutie, maar rudimentair nu al werkelijkheid kan worden met een wat aangepaste symboliek.”

We hebben niet de indruk dat dit als een satirisch stuk is bedoeld. Geef zo’n tekst in handen van een stand up comedian, en je lacht je een breuk. Maar dit is serieus bedoeld.