Nazi-concert in Vremde. Onckelinckx en Dewael antwoorden.

Het bericht in  Het Belang van Limburg dat de CD&V-burgemeesters van Peer en Zutendaal, en de VLD-burgemeesters van Kortessem en Wellen, bereid zijn het cordon sanitaire te doorbreken blijkt loos alarm te zijn. De burgemeester van Peer, Theo Kelchtermans, en zijn collega uit Zutendaal, Jos Beuls, blijven achter het CD&V-partijstandpunt over het cordon sanitaire staan (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060314&number=1&unit=days). Kelchtermans zegt de engagementsverklaring te zullen tekenen die aan alle CD&V-kandidaten zal voorgelegd worden, en is niet akkoord met de manier waarop zijn correct weergegeven uitspraken werden geduid en geïnterpreteerd. Ook Beuls schaart zich achter het CD&V-standpunt over het VB. Hij betreurt dat zijn antwoord op een hypothetische vraag als een ‘ja’ wordt beschouwd om bij volgende verkiezingen een coalitie te vormen met het VB. De VLD-afdeling Wellen stelt intussen dat noch haar huidige mandatarissen noch haar kandidaten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaan samenwerken met het VB. Blijft over Kortessem van waaruit me nog geen reactie hebben gehoord na het cordon sanitaire-tumult dat  Het Belang van Limburg gisteren ontketende. Maar… Kortessem is een dorp tussen Hasselt en Tongeren gelegen, waar men nog maar net de kaap van achtduizend inwoners heeft overschreden. De VLD bezet er meer dan de helft van de gemeenteraadszetels. De CD&V een kwart. Het VB heeft er (alsnog) geen enkele verkozene. De kans dat het cordon sanitaire in Kortessem doorbroken wordt, is dan ook bijzonder hypothetisch.

Minder hypothetisch, want op 4 maart gebeurd, is dat in ons land enkele honderden neonazi’s uit binnen- en buitenland bijeenkwamen. Eerst aan het militair kerkhof in Lommel, om er een herdenking te houden bij het graf van de gesneuvelde SS’ers. Volgens Blood and Honour Vlaanderen: “Gevallen helden, mensen die hun leven lieten voor het veilig stellen van onze toekomst.” Op de Blood and Honour Vlaanderen-website is al lang een verslag van het neonaziconcert in Vremde aangekondigd, maar nog steeds niet online gezet. Alsnog beperkt men zich tot de mededeling dat op het concert “enkel sprake (was) van vriendschap en eenheid”, “een overvolle zaal en een super sfeer” als “perfecte afsluiter van deze geslaagde dag”. Over de baldadigheden tegenover een VTM-cameraman rept men niet. De Blood and Honour Vlaanderen-afsplitsing Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) spreekt er wel over op hun website, maar minimaliseert de zaak: “één klein voorval”, “een pak minder overlast dan bij de gemiddelde Chiro-fuif”…

Intussen zijn de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken geïnterpelleerd over het kunnen plaatsvinden van dat concert, en de gevolgen die eraan werden gegeven. De kamerleden Koen T’Sijen (Spirit), Claude Marinower (VLD) en Hilde Claes (SP.A) toonden hun verontwaardiging. Volgens minister van Justitie Laurette Onckelinckx (PS) beschikt ons land, in tegenstelling tot landen als Duitsland en Spanje, niet over een juridisch systeem dat het mogelijk maakt alle activiteiten van bepaalde groeperingen gewoonweg te verbieden. Er kunnen alleen gerechtelijke vervolgingen ingesteld worden wegens bepaalde overtredingen die door individuele personen werden begaan. We beschikken over een wet die racistische, antisemitische en xenofobe daden bestraft, en een wet inzake het negationisme. Maar… Laurette Onckelinckx: “Dat houdt echter in dat men moet bewijzen dat er overtredingen gebeurden.” En precies daar lijkt het schoentje te wringen: de politiediensten keken de andere kant op als ze de nodige vaststellingen konden doen.

Op 20 februari, één week voor wij als eersten publiek maakten dat Blood and Honour Vlaanderen een concert plande in Antwerpen of het Antwerpse, was bij een aantal politiediensten bekend dat Blood and Honour Vlaanderen een concert zou geven in de regio Antwerpen. Op 28 februari waren ze ervan op de hoogte dat Blood and Honour-leden elkaar zouden ontmoeten in Borsbeek. Niet moeilijk, dat “meeting point” stond op de Blood and Honour Vlaanderen-website. Om 18.25 uur de dag zelve van het concert had men door dat het concert zou plaatsvinden in de parochiezaal van Vremde. En dan liet men maar betijen. Na telefonische oproepen over het molesteren van een televisiecameraman kwam de lokale politie ter plaatse, maar tegen dat die eraan kwam had de cameraman zich uit de voeten kunnen werken en was hij op weg voor verzorging in het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD): “De slachtoffers hadden zich met hun persoonlijk voertuig naar het ziekenhuis begeven zonder de politiediensten af te wachten.” Er is een proces-verbaal opgesteld over opzettelijke verwondingen en slagen aan een journalist, maar geen proces-verbaal wegens inbreuken op de wetgeving over het racisme en/of het negationisme. De televisiecameraman had nochtans fascistische affiches en hakenkruisen aan de muren van het gelegenheidsconcertzaaltje opgemerkt, en bij de concertgangers eerbetoon aan Hitler gezien en gehoord. De politie, de federale zowel als de lokale, was hiervoor stekeblind en potdoof.

T’Sijen, Marinower en Claes waren niet tevreden met de antwoorden die ze kregen. Ze vragen de nodige maatregelen, juridische initiatieven indien nodig, te nemen opdat België niet langer “een aantrekkingspool voor al dat tuig van over heel Europa” zou blijven. Maar met het antwoord dat de bevoegde ministers gaven, en spijts al in 2003 en 2004 geïnterpelleerd is over de activiteiten van Blood and Honour in ons land, lijkt het wel: “vrolijk op naar het volgend concert”.