Sperma voor een blank Europa

Voor welke waarden staat het VB? Philip Dewinter zei het luid en duidelijk op de nationalistische conventie van het Vlaams Blok in 1991:  “Ja, het Vlaams Blok kiest voor het Eigen Volk Eerst; en ja, het Vlaams Blok kiest voor een Vlaams Vlaanderen; en ja!, het Vlaams Blok kiest voor een blank Europa!”  (zie: http://www.blokwatch.be/index.php?option=com_zoom&Itemid=86&page=view&catid=3&PageNo=1&key=8&hit=1). De mannen van BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw), die gelinkt zijn aan de neo-nazi’s van Blood and Honour Vlaanderen, lopen in de pas van Dewinter en publiceerden als ‘kerstgedachte’ een oproep om sperma af te staan teneinde het aantal blanken te verhogen.
 
Wat is het  probleem? BBET: “Talloze nationalisten verspillen hun tijd met ‘eat, meet and retreat’. Ze ontmoeten medenationalisten bij allerlei bijeenkomsten die niets opleveren. Toch is er een goedkope methode om concreet de toekomst van eigen volk en ras een handje te helpen (…) De nationalist kan zich naar de zaadbank begeven om daar de depositivo’s wat aan te vullen.” BBET ligt wakker van de daling van het aantal blanken, “zowel in absolute zin als in relatieve zin in verhouding met de gehele wereldbevolking, met als indirect effect ook de absolute en relatieve daling van het aantal sprekers van traditionele talen van Blanke volkeren.” Om die redenen roept BBET op om “ons niet onledig houden met allerlei zinloze intra-blanke polemieken, maar de hand aan de ploeg te zetten en grote gezinnen stichten (…) In dit kader moeten de spermabanken gevuld worden met Blank Arisch Europees zaad (…) (om) zo allerlei koppels, die om wat voor reden ook onvruchtbaar zijn, aan een kind helpen. Of beter nog aan een meerling uiteraard, want hoe meer Blankes hoe beter.”
 
BBET gaat vervolgens in op een aantal mogelijke bezwaren. Wat als mijn zaad ook voor een halfbloedje zorgt? Antwoord: “Die kans is klein, zeg 1 op 100. Gebeurt het dan zijn er 99 Blankes geboren op 1 halfbloedje. Het resultaat is dan toch voor 99,5 % positief. De wereld is voor 99,5 % blanker geworden. Geen enkel project in de menselijke beschaving kan voor 100 % effectief zijn. Wil men absolute zekerheid in het leven dan is niets mogelijk. Wie dus om dit soort angsten geen sperma wil geven, is een moordenaar van zijn eigen ras.” Lesbo’s krijgen ook zaad, dat is toch niet helemaal nationaal-socialistische? Antwoord: “Dat kan wel, maar we leven nu niet in 1933 maar in 2005 waar de geboorte van iedere Blanke telt. Het is noodzakelijk om ons in dit opzicht te matigen. Liever een Blank kind dat opgroeit bij lesbische ouders dan helemaal geen Blank kind. De demografische toestand is dermate desastreus dat men dit bezwaar gewoon in de ijskast moet zetten.”
 
BBET besluit: “Rond Kerstmis zijn er de verhalen van het Kerstkind. Nu, kinderen komen op de wereld vanwege mannelijk zaad en vrouwelijke eicellen. Zo zit de natuur in elkaar. Baby’s komen niet uit de boerenkool, en ook niet vanwege zwanen of duiven die maagdekes bespringen (…). Maagdelijke geboortes bestaan niet, om het Menselijk Arische Ras te laten groeien op de akker van de Aarde moet deze akker bevloeid worden met goddelijk vocht. Schenk dus uw Eigen Ras een kindeke door te doneren. Dat is het beste wat u met kerstmis kan doen. Rahowa, Heil Hitler en Houzee voor het Groot-Arische Rijk.”
 
Let wel, dit is geen satirisch stukje. Die mannen menen dat écht. Op vormingsavonden bij collega’s neo-nazi’s gaan ze uitleggen hoe inferieur andere “rassen” zijn, “dat valt met geen enkel argument tegen te spreken.” Bij BBET zijn negationisten als Siegfried Verbeke kind aan huis (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050331#975559 en http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2778681). Wat met de joden moet gebeuren, is te zien in de hoofding van de BBET-website waar een jodenkruis in een vuilnisbak gedeponeerd wordt, met daarnaast de slogan Making Judaism History.  Kif Kif heeft geprobeerd deze racistische site van het net te laten halen, maar dat is hen niet gelukt.

  • Nagekomen bericht.  BBET bekijkt blijkbaar dagelijks deze weblog. Zoals bijvoorbeeld ook de VB’ers Tanguy Veys (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050831#2596584) en Björn Roose (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2790492). BBET heeft bovenstaand artikel onmiddellijk overgenomen op hun website, en er een commentaar aan toegevoegd. We gaan niet reageren op alle onzin daarin, wel dit. BBET schrijft dat er “ongetwijfeld een aantal raakvlakken (zijn met Dewinter en het Vlaams Belang), maar evengoed zeer scherpe meningsverschillen.” We willen dat best geloven. We hebben trouwens niet geschreven dat “BBET aan de leiband loopt van FDW c.q. VB”. Wél dat BBET “in de pas van Dewinter” loopt. Dat is iets anders.