Dewinter naar Marokko

Begin oktober geraakte bekend dat Philip Dewinter het plan had opgevat om naar Marokko af te reizen om de Marokkaanse bevolking duidelijk te maken dat ze in Antwerpen niets te zoeken hebben. Intussen zijn de vliegtuigtickets besteld. Van 8 tot 10 december is een VB-delegatie met onder andere VB-voorzitter Frank Vanhecke, Philip Dewinter en Gerolf Annemans in het land van koning Mohammed VI.

Op 8 december is er al meteen een persconferentie in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. “Al te dikwijls wordt het standpunt van het Vlaams Belang voorgesteld als zijnde racistisch en xenofoob. Met deze persconferentie wil het Vlaams Belang terzake duidelijkheid scheppen,” luidt het in een VB-persmededeling. Maar is het niet de bedoeling de Marokkanen uit Antwerpen, en bij uitbreiding uit Vlaanderen en Brussel, weg te houden? Toch wel. Het VB wil immers “bij de Marokkaanse overheid aandringen om mee paal en perk te stellen aan de inwijking van illegale Marokkaanse vreemdelingen in België en het werk maken van de mogelijkheid om Marokkaanen die in België een crimineel feit hebben gepleegd hun straf in Marokko te laten uitzitten. De delegatie hoopt om de problematiek van illegale immigratie, gezinshereniging, dubbele nationaliteit en inburgering van Marokkanen in Vlaanderen met de Marokkaanse autoriteiten te kunnen bespreken.” Eens zien wat de diplomatie van het VB oplevert?! Een goede oefening om de bestuurskwaliteiten van het VB te meten.

In een commentaar aan De Standaard  is Dewinter al minder diplomatisch dan in zijn persmededeling. Dewinter: “We willen de Marokkanen ginder duidelijk maken dat België geen luilekkerland is, waar ze van wieg tot graf kunnen teren op kosten van onze sociale zekerheid. We willen ze vertellen dat ze in de praktijk terechtkomen in gettowijken, dat ze heel weinig kans op een job zullen hebben, dat het leven hier niet rooskleurig zal zijn.” En hij voegt er net niet bij: “En zo zal het zeker blijven als wij aan de macht komen.” Dewinter zegt dat de Marokkaanse autoriteiten hem zullen ontvangen, maar meer details geeft hij niet “omdat de druk op hen om ons niet te ontvangen anders te groot wordt.” Het mag niet op voorhand geweten zijn welke Marokkaan het VB wil ontvangen of het feest gaat niet door.

Niet in De Standaard  (en misschien ook andere kranten vandaag, maar dat weten we nog niet op het uur dat we dit posten) staat dat het VB Vlaamse journalisten uitnodigt om verslag uit te brengen van de persconferentie in Rabat en het verdere bezoek aan Marokko. Geïnteresseerden moeten contact opnemen met Johan Verreyt. Voor politiek commentaar moet men niet bij Verreyt, VB-gemeenteraadslid in Lint, zijn maar bij Philip Dewinter himself. Meer nog dan de hoop om enig succes te boeken bij de Marokkaanse autoriteiten is het VB te doen om bij haar eigen achterban bekend te maken dat ze desnoods zelf  naar Marokko afreist om de legale en illegale immigratie tegen te houden.

Bij het VB bekijken ze dagelijks deze weblog. Daarom langs deze weg een reistip voor Philip Dewinter: reis van Rabat door naar Marrakech (zie: http://home.tiscali.be/f.vanlil/Marokko/Marrakech.htm). Op het Jemaa-el-Fna plein is vanaf de vooravond een bonte verzameling van slangenbezweerders, tandentrekkers, acrobaten en andere plezante gasten en rariteiten te zien. Er zijn ook altijd een paar grote verhalenvertellers. Misschien is er wel een plaatsje voor Dewinter, naast andere fantasten.