’t Pallieterke, Antwerpse ‘liekes’groepen en het AFF

’t Pallieterke, het ranzig weekblad van de (extreem-)rechterzijde van de Vlaamse Beweging, beweert dat wat niet lachend kan gezegd worden, de waarheid niet is. Al lachend wordt de waarheid vertelt. Betekent dit dan dat wat  ’t Pallieterke in alle ernst vertelt, de waarheid niet is? Het heeft er alle schijn van. ’t Pallieterke heeft er alle moeite mee dat De Strangers op het bal van burgemeester Patrick Janssens zijn opgetreden. In één adem dicht  ’t Pallieterke het Anti-Fascistisch Front (AFF) allerlei zaken toe waarvan het AFF niet eens zelf van op de hoogte is. 
 
’t Pallieterke, in het nummer dat vandaag verschijnt: “(…) De zovele jaren doodgezwegen en door de media geboycotte, zeg maar: gebroodroofde Strangers stonden plots weer in het zonnetje. Faartje de Gier (bedoeld wordt: Phara de Aguirre – AFF/Verzet) kondigde dat in Terzake aan als ‘gerehabilliteerd’ zijn, een waarachtige term uit het DDR-jargon. Want, aldus Phara: ‘Nadat de Strangers op het congres van het Vlaams Blok hadden opgetreden, werden ze door ‘gans’ Vlaanderen zowat uitgespuwd…’ Gans Vlaanderen? Door de linkse fascisten van de BRT (nu VRT) ja. En door de politiek correcte broekschijters van de schrijvelende pers. Uitgespuwd? Zeker niet door Jan met de Klak en zijn Liza, die (o, gruwel!) hun ‘liekes’ bleven kopen.”
 
Volgt een bloemlezing uit het gastenboek op de website van De Strangers, met reacties van fans die betreuren dat De Strangers nu op het bal van Patrick Janssens optreden. De talrijke(r) positieve reacties op het optreden worden niet vermeld. Maar alras wordt de blik gericht op de volgende VB-bijeenkomst. “Daar zal een nieuwe groep naar voren komen, die wat lijkt op De Strangers en die de naam ‘Filet d’Anvers’ draagt. Niet omdat de zangers Franstalig zouden zijn (zij zingen in onvervalst Antwaarps) maar omdat gerookt vlees bij de sinjoren aldus wordt geduid. Overigens zijn allerlei fascistische groepjes, verzameld in het zogezegde Antifascistisch Front, al volop bezig met alle mogelijke bedreigingen te sturen aan het adres van deze ‘durvers’. De voorbode van een boycot door VRT en ‘democraten’, zoals destijds tegen De Strangers werd gevoerd?”
 
Dat het Anti-Fascistisch Front allerlei fascistische groepjes zou groeperen is nieuw voor ons. En ook voor de Staatsveiligheid die nu ongetwijfeld haar fiche over het AFF gaat herschrijven. Idem voor de historici. Van mogelijke “bedreigingen” aan het adres van Filet d’Anvers hebben wij ook geen weet, laat staan dat die bedreigers gegroepeerd zijn in het Anti-Fascistisch Front. Mochten wij mensen in ons midden hebben van het gehalte van Rob Verreycken, wij zouden ’t Pallieterke  een klacht wegens laster en eerroof aansmeren. Maar ach, we laten het liever met de glimlach aan ons voorbijgaan.