Vlaggenstrijd in Antwerpen

Burgemeester Patrick Janssens eist dat het Vlaams Belang de vlag met het Antwerps stadswapen verwijderd van de gevel van het Belang-partijhoofdkwartier aan de Amerikalei. Gemeenteraadslid Dirk Geldof wees de burgemeester op de ovetreding van Vlaams Belang. Een rondzendbrief van voormalig Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Paul Van Grembergen verbiedt immers dat mensen of organisaties stadswapens en vlaggen gebruiken voor reclame en politieke doeleinden. Filip Dewinter is niet van plan zijn vlag binnen te halen. “Heeft burgemeester Janssens niets beters te doen,” vraagt Filip Dewinter zich af. Daarmee waarschijnlijk instemming krijgend van vele Antwerpenaren, maar gelden wetten en besluiten niet voor Vlaams Belang’ers?
 
Het is overigens niet de eerste keer dat het stadsschild van Antwerpen misbruikt wordt door het VB. Als ons geheugen ons niet in de steek laat – ons archief rust nu in de kelders van het Gents gerechtsgebouw waar het VB veroordeeld werd wegens racisme – gebruikte het VB het Antwerps wapenschild ook al voor een ‘meldingskaart’ die met het VB-magazine Antwerps Nieuws verspreid werd. Alleszins werd een zogenaamde uitnodiging van “Nouredine Achmed El Asbath, burgemeester van Antwerpen” voor “de eedaflegging van het nieuw multiraciaal schepencollege op 10 oktober 1988” door VB’er André Wuyts verspreid waarbij het Antwerps wapenschild ook al wederrechtelijk gebruikt werd. Met deze en andere misbruiken – Wuyts verspreidde in 1991 doktersbriefjes waarop hij een braakmiddel voor het zieke België voorschreef – werd André Wuyts OCMW-raadslid voor het VB in Antwerpen.
 
Dewinter wil zijn vlag niet verwijderen. Gaat de Antwerpse brandweer dan weer moeten uitrukken? Toen in 1938 aan het VNV-lokaal Malpertuus een spandoek werd gehangen met de slogans ‘Antwerpen aan de Sinjoren!’, ‘Weg met de Joden!’ en ‘Stemt Vlaamsch Volksblok 5’, werd deze spandoek op last van burgemeester Camille Huysmans verwijderd door de stedelijke brandweer. Nochtans bestond daartoe geen enkele wettelijke grond. Burgemeester Patrick Janssens kan niet voor minder gaan.